Při práci s webovým scrapingem nebo automatizací pomocí Selenium a Python může být použití proxy serverů zásadní, abyste se vyhnuli zákazům IP a zlepšili efektivitu shromažďování dat. Tento článek vás provede nastavením a používáním proxy v Selenium s Pythonem.

Co je selen a proč používat proxy?

Selen je výkonný nástroj pro automatizaci webových prohlížečů, často používaný pro web scraping a testování webových aplikací. Proxy jsou zprostředkující servery oddělující koncové uživatele od webových stránek, které procházejí, pomáhají maskovat IP adresy a spravovat zatížení požadavků.

Nastavení selenu pomocí proxy

Než se ponoříte do kódu, ujistěte se, že máte nainstalované potřebné nástroje:

  • Krajta
  • selen (pip install selenium)
  • Ovladač webového prohlížeče (např. ChromeDriver pro Chrome nebo GeckoDriver pro Firefox)

Podrobný průvodce používáním proxy v selenu

1. Nastavení prohlížeče Chrome pomocí serveru proxy

Chcete-li nakonfigurovat Chrome tak, aby používal proxy server, musíte v Selenium nastavit požadované funkce.

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager

# Specify proxy details
proxy = "your_proxy_ip:port"

# Set up Chrome options
chrome_options = webdriver.ChromeOptions()
chrome_options.add_argument(f'--proxy-server={proxy}')

# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Chrome(service=Service(ChromeDriverManager().install()), options=chrome_options)

# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")

# Close the browser
driver.quit()

Proxy s autentizací

Pokud váš proxy vyžaduje ověření, můžete použít Proxy třídy od selenium.webdriver.common.proxy.

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.proxy import Proxy, ProxyType
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager

# Proxy settings
proxy = Proxy()
proxy.proxy_type = ProxyType.MANUAL
proxy.http_proxy = "your_proxy_ip:port"
proxy.ssl_proxy = "your_proxy_ip:port"
proxy.add_argument('--proxy-auth=user:password')

capabilities = webdriver.DesiredCapabilities.CHROME
proxy.add_to_capabilities(capabilities)

# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Chrome(service=Service(ChromeDriverManager().install()), desired_capabilities=capabilities)

# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")

# Close the browser
driver.quit()

Používání Firefoxu s proxy

Chcete-li nakonfigurovat Firefox, aby používal proxy, upravte nastavení profilu Firefoxu.

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.firefox.service import Service
from webdriver_manager.firefox import GeckoDriverManager

# Proxy details
proxy_ip = "your_proxy_ip"
proxy_port = "port"

# Set up Firefox profile
profile = webdriver.FirefoxProfile()
profile.set_preference("network.proxy.type", 1)
profile.set_preference("network.proxy.http", proxy_ip)
profile.set_preference("network.proxy.http_port", int(proxy_port))
profile.set_preference("network.proxy.ssl", proxy_ip)
profile.set_preference("network.proxy.ssl_port", int(proxy_port))

# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Firefox(service=Service(GeckoDriverManager().install()), firefox_profile=profile)

# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")

# Close the browser
driver.quit()

Odstraňování běžných problémů

Ověření proxy: Pokud váš proxy vyžaduje přihlášení, ujistěte se, že jsou přihlašovací údaje správně nastaveny.

Blokování IP: Některé webové stránky mohou stále blokovat servery proxy. Ke zmírnění tohoto problému použijte rezidenční nebo rotující proxy.

souhrn

Používání proxy s Selenium a Pythonem vám může pomoci obejít omezení IP a zlepšit vaše projekty stírání webu. Ať už používáte Chrome nebo Firefox, nastavení proxy zahrnuje konfiguraci možností a možností prohlížeče pro směrování provozu přes proxy server.

ProhlížečMetoda nastaveníAutentizaceK dispozici úryvek kódu
ChromeChromeOptionsAnoAno
FirefoxFirefoxProfileAnoAno

Dodržováním těchto kroků můžete zajistit, že vaše škrabací činnosti zůstanou nepřerušené a efektivní. Pokud máte nějaké dotazy nebo nápady na budoucí tutoriály, neváhejte zanechat komentář!

Komentáře (0)

Zatím zde nejsou žádné komentáře, můžete být první!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník