KOMUNIKACE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ SE VŠEMI CHYBAMI. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, «FINEPROXY» A ODŠKODNĚNÉ STRANY TÍMTO ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ ZÁRUK, ŽE KOMUNIKACE JSOU BEZ ODPOVĚDNOSTI, STRANY ZA PORUŠENÍ PORUCH ING. NESESTE VEŠKERÉ RIZIKO TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE PRO VAŠE ÚČELY A KVALITY A VÝKONU KOMUNIKACE, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, RIZIKA, ŽE VÁŠ HARDWARE, SOFTWARE NEBO OBSAH BUDOU VYMAZÁNY NEBO KORUZENY, KTERÉ VÁM BUDE KORUZENO, INFORMACE, NEBO ŽE JINÝ UŽIVATEL ZNEUŽÍVÁ NEBO NESPRÁVNĚ PŘIZPŮSOBUJE VAŠE PŘÍSPĚVKY. TOTO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉKOLI NÁPRAVY. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE SE NA VÁS TOTO ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI NEMUSÍ VZTAHOVAT.

S VÝJIMKOU ZÁKONA POŽADOVANÝCH ZÁKONEM, „FINEPROXY“ A ODŠKONĚNÉ STRANY NEBUDE ODPOVĚDNÉ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY VZNIKLÉ Z TĚCHTO POUŽITÍ NEBO JAKÝKOLI ZPŮSOB SOUVISEJÍCÍ S TĚMITO STRÁNKAMI KOMUNIKACE, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH ŠKOD ZA ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA, ZASTAVENÍ PRÁCE, ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU DAT A SELHÁNÍ NEBO PORUCHU POČÍTAČE, I KDYŽ BUDETE UPOZORNĚNO NA MOŽNOST A PORUCHY TAKOVÝCH POŠKOZENÍ JINAK) NA KTERÉM JE TAKOVÝ NÁROK ZALOŽEN. KOLEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST „FINEPROXY“ A ODŠKONĚNÝCH STRANY PODLE TÉTO SMLOUVY NEPŘESÁHNE $500 (PĚT STA DOLARŮ). NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO ZVLÁŠTNÍCH ŠKOD, TAKŽE SE NA VÁS TOTO VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodnit a chránit společnost FINEPROXY, její dodavatele, přispěvatele, poskytovatele licencí a partnery; a příslušným ředitelům, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům a zástupcům výše uvedených (“Odškodněné strany”) a proti jakýmkoli nárokům a výdajům třetích stran, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývajících nebo souvisejících s vaším používáním našich Komunikací (včetně, ale nejen z vašich příspěvků nebo z vašeho porušení jakýchkoli těchto podmínek).

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník