IP adresa:
44.201.97.224
ISO kód:
NÁS
Země:
США
Město:
Ashburn
Poskytovatel:
amazon.com Inc.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Více:

IP adresa nebo adresa internetového protokolu je jedinečný číselný identifikátor přiřazený každému zařízení, které se účastní počítačové sítě, která ke komunikaci používá internetový protokol. IP adresy slouží dvěma hlavním funkcím: identifikaci hostitele nebo síťového rozhraní a poskytnutí umístění hostitele v síti. Zjednodušeně řečeno, IP adresa funguje podobně jako domácí adresa vašeho počítače v síti, což umožňuje ostatním systémům ji najít a komunikovat s ní.

V současnosti se používají dvě verze IP adres:

 1. IPv4 (Internet Protocol verze 4): Toto je nejčastěji používaná IP adresa. Adresa IPv4 se skládá ze čtyř čísel oddělených tečkami. Každé číslo může být v rozsahu od 0 do 255. Například 192.168.0.1 je adresa IPv4.
 2. IPv6 (Internet Protocol verze 6): Vzhledem k rostoucímu počtu zařízení připojených k internetu docházejí adresy IPv4, takže IPv6 je pro budoucí růst sítě stále důležitější. Adresa IPv6 se skládá z osmi skupin po čtyřech hexadecimálních číslicích oddělených dvojtečkami. Například 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 je adresa IPv6.

Typy IP adres

Existují různé typy IP adres podle toho, jak jsou přiřazeny a jaký mají účel:

 1. Veřejná IP adresa: Toto je IP adresa, kterou vám přiděluje váš poskytovatel internetových služeb (ISP), a podle ní jste na internetu identifikováni. Každá veřejná IP adresa je jedinečná v rámci celého webu.
 2. Soukromá IP adresa: Tyto adresy IP se používají v rámci privátní sítě a nelze je směrovat na internetu. Zařízení ve stejné místní síti mohou mezi sebou komunikovat pomocí svých privátních IP adres. Příklady zahrnují adresy, které běžně začínají „192.168“. nebo "10."
 3. Statická IP adresa: Statická IP adresa se v průběhu času nemění. Nastavují se ručně a zůstávají konstantní, dokud je nezmění správce sítě.
 4. Dynamická IP adresa: Tyto adresy jsou dočasně přiřazeny pokaždé, když se počítač připojí k síti. Jsou převzaty z fondu IP adres, které jsou sdíleny mezi více počítači.
 5. Adresa zpětné smyčky: Toto je speciální typ adresy IP (jako 127.0.0.1 v IPv4) používaný pro testování sítě a odkazování na místní počítač.
 6. Adresa vysílání: Používá se ke komunikaci se všemi zařízeními v určitém segmentu místní sítě.
 7. Adresa vícesměrového vysílání: Používá se ke komunikaci s více zařízeními, která se přihlásí do určité skupiny vícesměrového vysílání.

IP adresy jsou zásadní pro fungování sítí a umožňují komplexní propojení, které tvoří páteř internetu.

Znalost vaší IP adresy může být užitečná z různých důvodů, a to jak pro osobní, tak pro profesionální úkoly. Zde jsou některé běžné scénáře, kdy možná budete potřebovat znát svou IP adresu:

Odstraňování problémů se sítí

 • Znalost vaší IP adresy může být prvním krokem při řešení problémů s připojením k síti. Pokud se například nemůžete připojit k internetu nebo konkrétnímu zařízení ve vaší síti, znalost vaší IP může vám nebo vaší IT podpoře pomoci diagnostikovat problém.

Vzdálený přístup

 • Pokud nastavujete software pro vzdálenou plochu nebo podobné služby, které vám umožňují přístup k počítači z jiného místa, budete potřebovat znát svou IP adresu.

Přesměrování portů

 • Některé aplikace vyžadují pro správnou funkci otevření určitých portů. Pokud na routeru nastavujete přesměrování portů, budete potřebovat znát místní IP adresu počítače.

Hostingové služby

 • Pokud hostujete herní server, webový server nebo jakýkoli jiný druh služby, budete potřebovat znát svou veřejnou IP adresu, abyste mohli ostatním sdělit, jak se k ní připojit.

Geolokace

 • Vaši veřejnou IP adresu lze použít k přibližnému určení vaší geografické polohy, což může být užitečné v různých nastaveních, jako je ověření identity, omezení obsahu na určitá místa atd.

Bezpečnostní

 • Pokud máte podezření na neoprávněný přístup k vaší síti nebo počítači, znalost vaší IP adresy vám může pomoci potvrdit, zda jsou vaše podezření správná. Při hlášení škodlivých aktivit může být také nutné uvést svou IP adresu.

Virtuální privátní sítě (VPN)

 • Když používáte VPN, znalost vaší původní IP adresy je důležitá pro srovnání, abyste se ujistili, že se vaše veřejná IP adresa skutečně změnila, čímž se potvrzuje, že VPN funguje správně.

Technická podpora

 • Při jednání se zákazníkem nebo technickou podporou můžete být požádáni o poskytnutí vaší IP adresy, která vám pomůže diagnostikovat problémy nebo poskytovat specializované služby.

Konfigurace a přizpůsobení

 • V podnikovém nastavení nebo v pokročilých domácích sítích možná budete potřebovat znát svou IP adresu, abyste mohli nastavit statické IP adresy nebo nakonfigurovat služby související se sítí.

Identifikace zařízení

 • V místní síti možná budete potřebovat znát adresy IP různých zařízení pro síťové úlohy, jako je nastavení tiskárny nebo připojení úložiště připojeného k síti (NAS).

Soulad a protokolování

 • Pro podnikové sítě může být znalost IP adres zařízení zásadní pro splnění požadavků na shodu souvisejících s bezpečností a zpracováním dat.

I když běžní uživatelé nemusí často znát svou IP adresu, je to část informace, která může být zásadní pro řadu úkolů souvisejících se sítí a odstraňování problémů.

Domain Name System (DNS) je hierarchický a decentralizovaný systém pojmenování pro počítače, služby nebo jiné zdroje připojené k internetu nebo privátní síti. V podstatě je to jako „telefonní seznam“ internetu, který převádí uživatelsky přívětivá doménová jména na IP adresy, které stroje používají ke vzájemné identifikaci v síti. Když například zadáte adresu URL jako „www.example.com“ do vašeho webového prohlížeče, systém DNS přeloží toto doménové jméno na IP adresu jako „192.0.2.1“, která se používá k přesměrování vašeho požadavku na příslušný server.

Zde je zjednodušený přehled toho, jak DNS funguje:

 1. Požadavek uživatele: Zadáte URL (např www.example.com) ve vašem webovém prohlížeči.
 2. Řešitel dotazu: Váš počítač nejprve zkontroluje místní mezipaměť, aby zjistil, zda již má IP adresu pro danou doménu. Pokud ne, odešle dotaz do DNS resolveru, serveru nakonfigurovaného tak, aby pomohl s překladem.
 3. Dotaz na kořenový server: Pokud překladač nemá IP adresu uloženou v mezipaměti, dotáže se kořenového serveru DNS, aby zjistil, který server nejvyšší úrovně (TLD) (jako .com, .org, .net atd.) informace uchovává.
 4. Dotaz serveru TLD: Server TLD přesměruje dotaz na autoritativní server DNS, který uchovává informace o IP adrese pro konkrétní doménu.
 5. Vyhledávání a odezva: Autoritativní server DNS odešle IP adresu zpět do DNS resolveru.
 6. Cache a Forward: Překladač DNS ukládá IP adresu po omezenou dobu do mezipaměti a odešle ji do vašeho počítače.
 7. Spojení: Váš počítač používá tuto IP adresu pro připojení k serveru hostujícímu požadovanou webovou stránku. Váš prohlížeč načte data webové stránky z tohoto serveru a zobrazí je.

Typy DNS serverů:

 • DNS Resolver: Toto je vaše první zastávka v dotazu DNS. Překladač se dotazuje na ostatní servery, pokud nemá požadované informace ve své mezipaměti.
 • Kořenové servery DNS: Tyto jsou na vrcholu hierarchie DNS a obsahují informace o TLD, ale ne konkrétní názvy domén.
 • TLD DNS servery: Tyto servery ukládají informace o konkrétních rozšířeních domény, jako je např .com, .org, atd.
 • Autoritativní servery DNS: Tyto servery ukládají skutečný DNS záznam pro jednotlivé domény a jsou považovány za konečný zdroj pravdy pro adresu konkrétní domény.

Typy DNS záznamů:

 • Nahrávka: Mapuje název domény na adresu IPv4.
 • Záznam AAAA: Mapuje název domény na adresu IPv6.
 • Záznam CNAME: Ukazuje jedno doménové jméno na druhé a efektivně je přeposílá.
 • Záznam MX: Určuje poštovní servery odpovědné za příjem e-mailových zpráv jménem domény.
 • Záznam NS: Označuje autoritativní servery DNS pro doménu.
 • Záznam TXT: Poskytuje textové informace zdrojům mimo vaši doménu, často používané pro účely ověření.
 • Záznam PTR: Používá se pro zpětné vyhledávání DNS, mapování IP adresy na název domény.

DNS je kritickou součástí internetu a umožňuje uživatelsky přívětivý systém doménových jmen, který dnes používáme. Bez DNS bychom si museli pamatovat IP adresy pro přístup na webové stránky, což by bylo pro většinu lidí nepraktické a náročné.

Nalezení vaší IP adresy na iPhone je jednoduchý proces. V závislosti na tom, zda chcete zjistit svou IP adresu Wi-Fi (často soukromou IP adresu místní sítě, jako je 192.168.xx) nebo mobilní IP adresu (veřejná IP), se kroky budou mírně lišit.

Chcete-li zjistit svou IP adresu Wi-Fi:

 1. Otevřete Nastavení: Klepněte na aplikaci „Nastavení“ na domovské obrazovce iPhonu.
 2. Přejděte na Wi-Fi: Přejděte dolů a klepněte na „Wi-Fi“.
 3. Vyberte Vaši síť: Klepněte na síť Wi-Fi, ke které jste aktuálně připojeni. To je obvykle označeno zaškrtnutím vedle názvu sítě.
 4. Zobrazit IP adresu: Objeví se nová obrazovka zobrazující několik informací týkajících se vašeho Wi-Fi připojení. Adresu IP vašeho zařízení pro tuto síť naleznete v poli „IP adresa“ v části „Adresa IPv4“.

Chcete-li zjistit svou mobilní IP adresu:

 1. Otevřete Safari: Spusťte prohlížeč Safari na vašem iPhone.
 2. Vyhledejte IP: Přejděte na webovou stránku, která vám zobrazí vaši veřejnou IP adresu. Oblíbenou volbou je https://fineproxy.org/ip-address/ nebo jednoduše vyhledejte „What is my IP“ na Google a zobrazí se vaše veřejná IP adresa v horní části výsledků vyhledávání.

Pamatujte, že adresa IP Wi-Fi je obvykle soukromá adresa místní sítě přidělená vaším routerem, zatímco adresa IP mobilního telefonu je veřejná adresa IP přidělená vaším mobilním operátorem. Obojí se může změnit, zejména celulární IP, která je často dynamicky přidělována.

Proces zjištění vaší IP adresy na zařízení Android se může mírně lišit v závislosti na výrobci, verzi systému Android, kterou používáte, a na vrstvě přizpůsobení (pokud existuje), kterou výrobce použil. Zde jsou však obecné kroky k nalezení adresy IP sítě Wi-Fi i mobilní sítě:

Zjištění IP adresy Wi-Fi:

 1. Otevřete Nastavení: Přístup k aplikaci „Nastavení“ ze zásuvky aplikace nebo domovské obrazovky.
 2. Přejděte na Síť a internet: Přejděte dolů a klepněte na „Síť a internet“. Tato možnost může být na některých zařízeních jednoduše označena jako „Síť“ nebo „Připojení“.
 3. Klepněte na Wi-Fi: Zobrazí se seznam dostupných sítí Wi-Fi a také síť, ke které jste připojeni.
 4. Vyberte Vaši síť: Klepněte na síť Wi-Fi, ke které jste aktuálně připojeni. To je často indikováno připojeným stavem nebo symbolem odkazu vedle něj.
 5. Zobrazit IP adresu: Může se objevit nové okno nebo nabídka zobrazující různé informace o vašem připojení. Hledejte položku označenou „IP adresa“ nebo podobnou. Vedle ní by měla být uvedena adresa IP vašeho zařízení.

Chcete-li zjistit svou mobilní IP adresu:

Způsob, jak zjistit vaši mobilní IP adresu, se může mezi zařízeními a verzemi Androidu značně lišit, ale zde je obecný pokyn:

 1. Otevřete webový prohlížeč: Spusťte na svém zařízení Android preferovaný webový prohlížeč.
 2. Vyhledejte IP: Můžete navštívit webovou stránku jako https://fineproxy.org/ip-address/ nebo vyhledejte „What is my IP“ na Google. Na obrazovce se zobrazí vaše veřejná IP adresa.

Někteří pokročilí uživatelé také používají aplikace emulátoru terminálu k nalezení IP adresy spuštěním ifconfig nebo ip addr příkaz, ale to obvykle není nutné pro většinu uživatelů.

Pamatujte, že adresa IP Wi-Fi je obvykle soukromá adresa místní sítě, zatímco adresa IP mobilního telefonu je veřejná adresa přidělená vaším mobilním operátorem. Oba typy IP adres lze dynamicky přidělovat a mohou se v průběhu času měnit.

Zjištění vaší IP adresy na počítači se systémem Windows lze provést několika způsoby. Níže jsou uvedeny způsoby, jak zjistit vaši místní (soukromou) IP adresu a veřejnou IP adresu.

Chcete-li zjistit svou místní IP adresu:

Použití příkazového řádku:

 1. Otevřete příkazový řádek: Můžete to provést vyhledáním „cmd“ v nabídce Start a kliknutím na aplikaci „Příkazový řádek“.
 2. Běh ipconfig: V okně Příkazový řádek zadejte ipconfig a stiskněte Enter.
 3. Vyhledejte IP adresu: Uvidíte spoustu informací, ale hledáte „IPv4 adresu“ (nebo jen „IP adresu“ v některých systémech). Obvykle bude ve formátu 192.168.x.x pokud jste v domácí síti.

Použití nastavení sítě:

 1. Otevřete Nastavení: Přejděte do nabídky Start, klikněte na ikonu „Nastavení“ ve tvaru ozubeného kola nebo stiskněte Win + I společně na klávesnici.
 2. Přejděte na Síť a internet: V okně Nastavení klikněte na „Síť a internet“.
 3. Zobrazit vlastnosti připojení: V závislosti na typu připojení (Wi-Fi nebo Ethernet) klikněte na příslušnou možnost na levém postranním panelu a poté klikněte na „Zobrazit vlastnosti hardwaru a připojení“ nebo „Zobrazit vlastnosti sítě“.
 4. Vyhledejte IP adresu: Vaši IP adresu najdete uvedenou jako „IPv4 adresa“.

Chcete-li zjistit svou veřejnou IP adresu:

 1. Použijte webovou službu: Otevřete webový prohlížeč a přejděte na webovou stránku jako https://fineproxy.org/ip-address/ nebo vyhledejte „What is my IP“ na Google. Web zobrazí vaši veřejnou IP adresu.
 2. Použijte příkazový řádek: Otevřete příkazový řádek (cmd) a typ nslookup myip.opendns.com resolver1.opendns.com. Stiskněte Enter a zobrazí se vaše veřejná IP adresa. Tato metoda používá DNS resolver z OpenDNS k nalezení vaší veřejné IP adresy.

Pamatujte, že vaše místní IP adresa se používá ve vaší místní síti, zatímco vaše veřejná IP adresa je to, co vás obecně identifikuje na internetu. Vaši místní IP adresu obvykle přiděluje váš router, zatímco veřejnou IP adresu přiděluje váš poskytovatel internetových služeb (ISP). Oba mohou být dynamické, pokud nejsou nastaveny jako statické.

Zjištění vaší IP adresy na počítači macOS lze provést několika způsoby, v závislosti na tom, zda máte zájem o lokalizaci vaší místní (soukromé) IP adresy nebo vaší veřejné IP adresy.

Chcete-li zjistit svou místní IP adresu:

Použití předvoleb systému:

 1. Otevřete Předvolby systému: Klikněte na nabídku Apple v levém horním rohu obrazovky a vyberte „Předvolby systému“.
 2. Přejděte na Síť: V okně Předvolby systému klikněte na ikonu „Síť“.
 3. Vyberte Vaše připojení: V levém podokně klikněte na síťové připojení, které aktuálně používáte, buď „Wi-Fi“ pro bezdrátové připojení, nebo „Ethernet“ pro kabelová připojení.
 4. Zobrazit IP adresu: Vaše IP adresa se zobrazí v pravém podokně vedle „IP Address“.

Použití terminálu:

 1. Otevřete Terminál: Aplikaci Terminál můžete otevřít tak, že přejdete na „Aplikace“ > „Nástroje“ > „Terminál“ nebo jednoduše vyhledejte „Terminál“ pomocí Spotlight (Cmd + Space).
 2. Běh ifconfig nebo ipconfig Příkaz: V okně Terminál zadejte ifconfig (nejčastěji používané v systémech macOS a Unix) a stiskněte Enter.
 3. Vyhledejte IP adresu: Ve výstupu vyhledejte položku „inet“, za kterou bude následovat vaše místní IP adresa. Obvykle se zobrazuje v sekcích „en0“ nebo „en1“ v závislosti na tom, zda jste připojeni přes Ethernet nebo Wi-Fi.

Chcete-li zjistit svou veřejnou IP adresu:

 1. Použijte webovou službu: Otevřete webový prohlížeč a navštivte webovou stránku jako https://fineproxy.org/ip-address/ nebo vyhledejte „What is my IP“ na Google. Web zobrazí vaši veřejnou IP adresu.
 2. Použijte Terminál: Otevřete Terminál a zadejte curl ifconfig.me a stiskněte Enter. Vaše veřejná IP se zobrazí jako výstup.

Pamatujte, že vaše místní IP adresa se používá ve vaší místní síti (jako doma nebo v kanceláři) a vaše veřejná IP adresa je to, co vás identifikuje v širším internetu. Vaši místní IP adresu obvykle přiděluje váš router, zatímco veřejnou IP adresu přiděluje váš poskytovatel internetových služeb (ISP). Obě adresy mohou být dynamické, což znamená, že se mohou v průběhu času měnit, pokud jste je nenakonfigurovali jako statické.

Vaše IP adresa je základním aspektem síťové komunikace a je přístupná různým subjektům, se kterými komunikujete přes internet. Liší se však, kdo a za jakým účelem jej může „použít“. Zde je rozpis:

Kdo může vidět nebo používat vaši IP adresu:

 1. Poskytovatelé internetových služeb (ISP): ISP vám přidělí IP adresu a uvidí vaše online aktivity. Mohou tato data používat pro různé účely, jako je odstraňování problémů, analýzy a někdy i reklama.
 2. Webové stránky: Webové stránky zaznamenávají IP adresy z různých důvodů, jako je zabezpečení, analýzy a někdy pro personalizované doručování obsahu. Někteří jej mohou používat k blokování obsahu na základě geografických omezení.
 3. Vládní orgány: Orgány činné v trestním řízení mohou požádat poskytovatele internetových služeb o údaje o IP adresách během vyšetřování trestných činů.
 4. Hackeři: Zlomyslní herci mohou použít vaši IP adresu k identifikaci potenciálních zranitelností ve vaší síti. Pouhé mít IP adresu však obvykle nestačí, aby hacker způsobil značné škody.
 5. Inzerenti a marketéři: Některé marketingové společnosti používají IP adresy ke sledování online chování pro cílenou reklamu.
 6. Zaměstnavatelé: Pokud používáte síť související s prací nebo VPN, váš zaměstnavatel může vidět vaši IP adresu a potenciálně sledovat vaši aktivitu, aby zajistil soulad s firemními zásadami.
 7. Správci domácí sítě: Každý, kdo má přístup k vašemu domácímu routeru, uvidí místní IP adresy všech připojených zařízení.

Co mohou dělat s vaší IP adresou:

 1. Geolokace: Odhadněte svou zeměpisnou polohu (obvykle ne přesnější než úroveň města).
 2. Přizpůsobení obsahu: Poskytujte lokalizovaný obsah, jako jsou webové stránky specifické pro daný jazyk nebo regionálně omezená média.
 3. Monitorování a protokolování: Záznam pro analýzu, monitorování zabezpečení a audit.
 4. Omezování nebo blokování: ISP mohou používat IP adresy k omezení šířky pásma nebo blokování přístupu k určitým webovým stránkám.
 5. Bezpečnostní: Identifikace vzorů nepravidelného provozu nebo chování souvisejícího s podvody nebo útoky.
 6. Právní kroky: IP adresa může být použita jako důkaz v soudním řízení.
 7. Cílená reklama: Inzerenti vám mohou zobrazovat personalizované reklamy na základě vaší polohy nebo chování odvozeného z vaší IP adresy.
 8. Sledování a profilování: Kombinace údajů o IP adrese s jinými osobními údaji za účelem vytvoření profilů pro analýzu nebo inzerci.

I když je vaše IP adresa kritickou součástí fungování internetu, je důležité si uvědomit, že obvykle nestačí k jednoznačné identifikaci osob pro právní nebo vysoce citlivé účely. Nicméně je to významná informace, o které byste si měli být vědomi, že k ní mohou mít přístup různé subjekty.

Vaše IP adresa o vás může odhalit určité typy informací, ale jejich rozsah je obecně omezený. Zde je to, co lze odvodit:

Geografická lokace

 • Země: To je obvykle přesné.
 • Region/Stát: Často přesné, ale někdy mohou být vypnuté.
 • Město: Liší se přesností a v některých případech může být nesprávná.

Informace o připojení

 • Poskytovatel internetových služeb (ISP): Vaše IP adresa může prozradit, kdo je váš ISP.
 • Typ připojení: Někdy může vaše IP adresa naznačovat, zda se připojujete z obytné, obchodní nebo vzdělávací sítě.

Informace o zařízení

 • Typ sítě: Veřejné nebo soukromé (např. používáte domácí síť, firemní síť nebo veřejný hotspot?)

Je však třeba poznamenat, co IP adresa neodhalí:

 • Osobní identita: Pouze vaši IP adresu obecně nelze použít k vaší osobní identifikaci.
 • Přesná poloha: Zeměpisné informace jsou obvykle přibližné, nepřesné až na adresu.
 • Vzorce chování: Adresa IP sama o sobě neoznačuje vaše zvyky při procházení, i když ji mohou inzerenti použít ve spojení s dalšími údaji ke sledování.

Další aspekty:

 • Právní důsledky: V právních případech byla k identifikaci osob použita IP adresa, ale to obvykle vyžaduje další údaje a vyšetřovací práci.
 • Bezpečnostní rizika: Znalost něčí IP adresy může být výchozím bodem pro útoky typu DDoS, i když to obvykle vyžaduje pokročilejší technické dovednosti a zdroje.

Abychom to shrnuli, vaše IP adresa může odhalit některé základní informace o vaší poloze a o tom, jak jste připojeni k internetu. Neposkytuje podrobný osobní profil, ale může být použit jako dílek skládačky pro různé účely, od cílené reklamy po právní vyšetřování.

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník