IP-Adres:
18.207.129.175
ISO Kodu:
ABD
Ülke:
США
Şehir:
Ashburn
Sağlayıcı:
amazon.com Inc.

Proxy Seçin ve Satın Alın

Veri Merkezi Proxyleri

Dönen Proxyler

UDP Proxyleri

Daha fazla:

IP adresi veya İnternet Protokolü adresi, iletişim için İnternet Protokolünü kullanan bir bilgisayar ağına katılan her cihaza atanan benzersiz bir sayısal tanımlayıcıdır. IP adresleri iki ana işleve hizmet eder: ana bilgisayarı veya ağ arayüzünü tanımlamak ve ana bilgisayarın ağdaki konumunu sağlamak. Daha basit bir ifadeyle IP adresi, ağdaki bilgisayarınızın ev adresi gibi davranarak diğer sistemlerin onu bulmasını ve onunla iletişim kurmasını mümkün kılar.

Şu anda kullanımda olan iki IP adresi sürümü vardır:

 1. IPv4 (İnternet Protokolü sürüm 4): En sık kullanılan IP adresidir. Bir IPv4 adresi noktalarla ayrılmış dört sayıdan oluşur. Her sayı 0 ile 255 arasında değişebilir. Örneğin 192.168.0.1 bir IPv4 adresidir.
 2. IPv6 (İnternet Protokolü sürüm 6): İnternet'e bağlı cihazların sayısının artması nedeniyle IPv4 adresleri tükeniyor ve bu da IPv6'yı gelecekteki ağ büyümesi için giderek daha önemli hale getiriyor. Bir IPv6 adresi, iki nokta üst üste ile ayrılmış dört onaltılık basamaktan oluşan sekiz gruptan oluşur. Örneğin, 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 bir IPv6 adresidir.

IP Adresi Türleri

Nasıl atandıklarına ve amaçlarına bağlı olarak farklı IP adresi türleri vardır:

 1. Genel IP Adresi: Bu, İnternet Servis Sağlayıcınızın (İSS) size atadığı IP adresidir ve İnternette bu şekilde tanımlanıyorsunuz. Her genel IP adresi tüm web genelinde benzersizdir.
 2. Özel IP Adresi: Bu IP adresleri özel bir ağ içinde kullanılır ve İnternet üzerinde yönlendirilemez. Aynı yerel ağdaki cihazlar, özel IP adreslerini kullanarak birbirleriyle iletişim kurabilir. Örnekler arasında genellikle "192.168" ile başlayan adresler yer alır. veya “10”.
 3. Statik IP Adresi: Statik IP adresi zaman içinde değişmez. Bunlar manuel olarak ayarlanır ve bir ağ yöneticisi tarafından değiştirilene kadar sabit kalır.
 4. Dinamik IP Adresi: Bu adresler, bir bilgisayar bir ağa her katıldığında geçici olarak atanır. Birden fazla bilgisayar arasında paylaşılan bir IP adresi havuzundan alınırlar.
 5. Geri Döngü Adresi: Bu, ağ testi için ve yerel bilgisayara başvurmak için kullanılan özel bir IP adresi türüdür (IPv4'teki 127.0.0.1 gibi).
 6. Yayın adresi: Belirli bir yerel ağ bölümündeki tüm cihazlarla iletişim kurmak için kullanılır.
 7. Çok Noktaya Yayın Adresi: Belirli bir çok noktaya yayın grubunu seçen birden fazla cihazla iletişim kurmak için kullanılır.

IP adresleri ağların işleyişi açısından temel öneme sahiptir ve İnternet'in omurgasını oluşturan karmaşık ara bağlantılara olanak tanır.

IP adresinizi bilmek, hem kişisel hem de profesyonel görevler açısından çeşitli nedenlerden dolayı yararlı olabilir. IP adresinizi bilmeniz gerekebilecek bazı yaygın senaryolar şunlardır:

Ağ Sorunlarını Giderme

 • IP adresinizi bilmek, ağ bağlantısı sorunlarını gidermenin ilk adımı olabilir. Örneğin, internete veya ağınızdaki belirli bir cihaza bağlanamıyorsanız, IP'nizi bilmek size veya BT desteğinize sorunu teşhis etmenize yardımcı olabilir.

Uzaktan Erişim

 • Bilgisayarınıza başka bir yerden erişmenizi sağlayacak uzak masaüstü yazılımı veya benzer hizmetler kuruyorsanız IP adresinizi bilmeniz gerekir.

Bağlantı Noktası Yönlendirme

 • Bazı uygulamaların düzgün çalışması için belirli bağlantı noktalarının açılması gerekir. Yönlendiricinizde bağlantı noktası iletmeyi kuruyorsanız bilgisayarınızın yerel IP adresini bilmeniz gerekir.

Barındırma Hizmetleri

 • Bir oyun sunucusu, web sunucusu veya başka türde bir hizmeti barındırıyorsanız, başkalarına ona nasıl bağlanacaklarını anlatabilmeniz için genel IP adresinizi bilmeniz gerekir.

Coğrafi Konum

 • Genel IP adresiniz, coğrafi konumunuzu kabaca belirlemek için kullanılabilir; bu, kimliğin doğrulanması, içeriğin belirli konumlarla sınırlandırılması vb. gibi çeşitli ayarlarda yararlı olabilir.

Güvenlik

 • Ağınıza veya bilgisayarınıza yetkisiz erişimden şüpheleniyorsanız IP adresinizi bilmek, şüphelerinizin doğru olup olmadığını doğrulamanıza yardımcı olabilir. Kötü amaçlı etkinlikleri bildirirken IP adresinizi de vermeniz gerekebilir.

Sanal Özel Ağlar (VPN'ler)

 • Bir VPN kullanırken, genel IP adresinizin gerçekten değiştiğinden emin olmak ve böylece VPN'nin doğru şekilde çalıştığını doğrulamak için orijinal IP adresinizi bilmek karşılaştırma açısından önemlidir.

Teknik Destek

 • Müşteri veya teknik destekle ilgilenirken, sorunların teşhis edilmesine veya özel hizmetlerin sağlanmasına yardımcı olması için IP adresinizi vermeniz istenebilir.

Yapılandırma ve Özelleştirme

 • Kurumsal ayarlarda veya gelişmiş ev ağlarında, statik IP adreslerini ayarlamak veya ağla ilgili hizmetleri yapılandırmak için IP adresinizi bilmeniz gerekebilir.

Cihazları Tanımlama

 • Yerel ağda, yazıcı kurma veya ağa bağlı depolamayı (NAS) bağlama gibi ağ oluşturma görevleri için çeşitli cihazların IP adreslerini bilmeniz gerekebilir.

Uyumluluk ve Günlük Kaydı

 • İş ağları için, cihazların IP adreslerini bilmek, güvenlik ve veri işlemeyle ilgili uyumluluk gereksinimlerini karşılamak açısından çok önemli olabilir.

Sıradan kullanıcıların IP adreslerini sık sık bilmeleri gerekmese de bu, ağla ilgili çeşitli görevler ve sorun giderme için gerekli olabilecek bir bilgi parçasıdır.

Alan Adı Sistemi (DNS), İnternet'e veya özel bir ağa bağlı bilgisayarlar, hizmetler veya diğer kaynaklar için hiyerarşik ve merkezi olmayan bir adlandırma sistemidir. Esasen, internetin "telefon rehberi" gibidir; insan dostu alan adlarını, makinelerin ağda birbirini tanımlamak için kullandığı IP adreslerine çevirir. Örneğin, “ gibi bir URL yazdığınızdawww.example.com” web tarayıcınıza yazdığınızda, DNS sistemi bu alan adını, isteğinizi uygun sunucuya yönlendirmek için kullanılan “192.0.2.1” gibi bir IP adresine çevirir.

Aşağıda DNS'nin nasıl çalıştığına ilişkin basitleştirilmiş bir genel bakış verilmiştir:

 1. Kullanıcı isteği: Bir URL girersiniz (gibi www.example.com) web tarayıcınızda.
 2. Çözümleyici Sorgusu: Bilgisayarınız öncelikle yerel önbelleğini kontrol ederek söz konusu etki alanının IP adresine sahip olup olmadığını kontrol eder. Değilse, çeviriye yardımcı olacak şekilde yapılandırılmış bir sunucu olan DNS çözümleyicisine bir sorgu gönderir.
 3. Kök Sunucu Sorgusu: Çözümleyicinin önbelleğe alınmış IP adresi yoksa, hangi Üst Düzey Etki Alanı (TLD) sunucusunun (.com, .org, .net vb. gibi) bilgileri tuttuğunu bulmak için bir DNS kök sunucusunu sorgular.
 4. TLD Sunucu Sorgusu: TLD sunucusu, sorguyu belirli bir etki alanı için IP adresi bilgilerini tutan yetkili DNS sunucusuna yönlendirir.
 5. Alma ve Yanıt: Yetkili DNS sunucusu IP adresini DNS çözümleyiciye geri gönderir.
 6. Önbelleğe Alma ve İletme: DNS çözümleyici, IP adresini sınırlı bir süre için önbelleğe alır ve bilgisayarınıza gönderir.
 7. Bağlantı: Bilgisayarınız bu IP adresini istediğiniz web sitesini barındıran sunucuya bağlanmak için kullanır. Tarayıcınız web sayfası verilerini bu sunucudan alır ve görüntüler.

DNS Sunucusu Türleri:

 • DNS Çözümleyici: Bu, bir DNS sorgusunda ilk durağınızdır. Çözümleyici, önbelleğinde gerekli bilgi yoksa diğer sunucuları sorgular.
 • Kök DNS Sunucuları: Bunlar DNS hiyerarşisinin en üstündedir ve TLD'ler hakkında bilgi içerir ancak belirli alan adlarını içermez.
 • TLD DNS Sunucuları: Bu sunucular, aşağıdakiler gibi belirli alan adı uzantıları hakkındaki bilgileri depolar: .com, .orgvb.
 • Yetkili DNS Sunucuları: Bu sunucular, bireysel alan adları için gerçek DNS kaydını saklar ve belirli bir alan adının adresi için nihai doğruluk kaynağı olarak kabul edilir.

DNS Kayıtlarının Türleri:

 • Rekor: Bir alan adını bir IPv4 adresiyle eşler.
 • AAAA Kaydı: Bir alan adını bir IPv6 adresiyle eşler.
 • CNAME Kaydı: Bir alan adını diğerine yönlendirerek etkili bir şekilde iletir.
 • MX Kaydı: Bir etki alanı adına e-posta iletilerini almaktan sorumlu posta sunucularını belirtir.
 • NS Kaydı: Bir etki alanı için yetkili DNS sunucularını belirtir.
 • TXT Kaydı: Alan adınız dışındaki kaynaklara, genellikle doğrulama amacıyla kullanılan metin bilgileri sağlar.
 • PTR Kaydı: Bir IP adresini bir alan adıyla eşleyen ters DNS aramaları için kullanılır.

DNS, bugün kullandığımız kullanıcı dostu alan adları sistemini mümkün kılan, İnternet'in kritik bir bileşenidir. DNS olmasaydı, web sitelerine erişmek için IP adreslerini ezberlememiz gerekirdi ki bu da çoğu insan için kullanışsız ve zorlayıcı olurdu.

IP adresinizi bir iPhone'da bulmak basit bir işlemdir. Wi-Fi IP adresinizi (genellikle 192.168.xx gibi özel, yerel ağ IP adresi) veya hücresel IP adresinizi (genel IP) bulmakla ilgilenip ilgilenmediğinize bağlı olarak, adımlar biraz değişecektir.

Wi-Fi IP Adresinizi bulmak için:

 1. Ayarları aç: iPhone'unuzun ana ekranındaki “Ayarlar” uygulamasına dokunun.
 2. Wi-Fi'ye git: Aşağı kaydırın ve “Wi-Fi”ye dokunun.
 3. Ağınızı Seçin: Şu anda bağlı olduğunuz Wi-Fi ağına dokunun. Bu genellikle ağ adının yanında bir onay işaretiyle gösterilir.
 4. IP Adresini Görüntüle: Wi-Fi bağlantınızla ilgili çeşitli bilgileri görüntüleyen yeni bir ekran görünecektir. Cihazınızın bu ağa ait IP adresini görmek için “IPv4 Adresi” bölümünün altındaki “IP Adresi” alanını arayın.

Hücresel IP Adresinizi bulmak için:

 1. Safari'yi aç: iPhone'unuzda Safari tarayıcısını başlatın.
 2. IP ara: Sizin için genel IP adresinizi görüntüleyecek bir web sitesine gidin. Popüler bir seçim https://fineproxy.org/ip-address/ veya Google'da "IP adresim nedir" diye arama yapın; genel IP adresiniz, arama sonuçlarının en üstünde görüntülenecektir.

Wi-Fi IP adresinin genellikle yönlendiriciniz tarafından atanan özel, yerel bir ağ adresi olduğunu, hücresel IP adresinin ise mobil operatörünüz tarafından atanan genel bir IP adresi olduğunu unutmayın. Her ikisi de değişebilir, özellikle de genellikle dinamik olarak tahsis edilen hücresel IP.

Bir Android cihazda IP adresinizi bulma işlemi, üreticiye, kullandığınız Android sürümüne ve üretici tarafından uygulanan özelleştirme katmanına (varsa) bağlı olarak biraz farklılık gösterebilir. Ancak hem Wi-Fi hem de hücresel IP adreslerinizi bulmak için genel adımlar şunlardır:

Wi-Fi IP Adresinizi Bulmak İçin:

 1. Ayarları aç: Uygulama çekmecesinden veya ana ekrandan “Ayarlar” uygulamasına erişin.
 2. Ağ ve İnternet'e gidin: Aşağı kaydırın ve “Ağ ve İnternet”e dokunun. Bu seçenek bazı cihazlarda basitçe “Ağ” veya “Bağlantılar” olarak etiketlenebilir.
 3. Wi-Fi'ye dokunun: Bu size bağlı olduğunuz ağların yanı sıra kullanılabilir Wi-Fi ağlarının bir listesini gösterecektir.
 4. Ağınızı Seçin: Şu anda bağlı olduğunuz Wi-Fi ağına dokunun. Bu genellikle bağlı durum veya yanındaki bağlantı simgesiyle gösterilir.
 5. IP Adresini Görüntüle: Bağlantınızla ilgili çeşitli bilgileri görüntüleyen yeni bir pencere veya menü görünebilir. “IP Adresi” veya benzeri etiketli bir girişi arayın. Cihazınızın IP adresi yanında listelenmelidir.

Hücresel IP Adresinizi Bulmak İçin:

Hücresel IP adresinizi bulma yöntemi, cihazlar ve Android sürümleri arasında büyük farklılıklar gösterebilir, ancak burada genel bir kılavuz bulunmaktadır:

 1. Bir Web Tarayıcısı açın: Android cihazınızda tercih ettiğiniz web tarayıcısını başlatın.
 2. IP ara: Gibi bir web sitesini ziyaret edebilirsiniz. https://fineproxy.org/ip-address/ veya Google'da "IP adresim nedir" diye arama yapın. Genel IP adresiniz ekranda görüntülenecektir.

Bazı ileri düzey kullanıcılar, IP adresini bulmak için terminal emülatör uygulamalarını da kullanır. ifconfig veya ip addr komutunu kullanın, ancak bu genellikle çoğu kullanıcı için gerekli değildir.

Wi-Fi IP adresinin genellikle özel, yerel bir ağ adresi olduğunu, hücresel IP adresinin ise mobil operatörünüz tarafından atanan genel bir adres olduğunu unutmayın. Her iki IP adresi türü de dinamik olarak tahsis edilebilir ve zaman içinde değişebilir.

IP adresinizi bir Windows bilgisayarında bulmak birkaç yolla yapılabilir. Aşağıda hem yerel (özel) IP adresinizi hem de genel IP adresinizi bulma yöntemleri verilmiştir.

Yerel IP Adresinizi Bulmak İçin:

Komut İstemini Kullanma:

 1. Komut İstemini Aç: Bunu Başlat Menüsünde "cmd" kelimesini aratıp "Komut İstemi" uygulamasına tıklayarak yapabilirsiniz.
 2. Koşmak ipconfig: Komut İstemi penceresinde şunu yazın: ipconfig ve Enter'a basın.
 3. IP Adresini Bulun: Çok fazla bilgi göreceksiniz, ancak “IPv4 Adresini” (veya bazı sistemlerde yalnızca “IP Adresini”) arıyorsunuz. Genellikle şu formatta olacaktır: 192.168.x.x eğer bir ev ağındaysanız.

Ağ Ayarlarını Kullanma:

 1. Ayarları aç: Başlat Menüsüne gidin, dişli şeklindeki "Ayarlar" simgesine tıklayın veya tuşuna basın. Win + I birlikte klavyenizde.
 2. Ağ ve İnternet'e gidin: Ayarlar penceresinde “Ağ ve İnternet” seçeneğine tıklayın.
 3. Bağlantı Özelliklerini Görüntüle: Bağlantı türünüze (Wi-Fi veya Ethernet) bağlı olarak, sol kenar çubuğundaki ilgili seçeneğe tıklayın, ardından “Donanım ve bağlantı özelliklerini görüntüle” veya “Ağ özelliklerinizi görüntüleyin” seçeneğine tıklayın.
 4. IP Adresini Bulun: IP adresinizin “IPv4 adresi” olarak listelendiğini göreceksiniz.

Genel IP Adresinizi Bulmak İçin:

 1. Bir Web Hizmeti Kullanın: Bir web tarayıcısı açın ve aşağıdaki gibi bir web sitesine gidin: https://fineproxy.org/ip-address/ veya Google'da "IP adresim nedir" diye arama yapın. Web sitesi genel IP adresinizi gösterecektir.
 2. Komut İstemini Kullan: Komut İstemini Aç (cmd) ve yazın nslookup myip.opendns.com resolver1.opendns.com. Enter tuşuna bastığınızda genel IP adresiniz görüntülenecektir. Bu yöntem, genel IP adresinizi bulmak için OpenDNS'in DNS çözümleyicisini kullanır.

Yerel IP adresinizin yerel ağınızda kullanıldığını, genel IP adresinizin ise sizi internette genel olarak tanımlayan şey olduğunu unutmayın. Yerel IP adresiniz genellikle yönlendiriciniz tarafından atanırken, genel IP adresiniz İnternet Servis Sağlayıcınız (ISP) tarafından atanır. Statik olarak ayarlanmadıkça her ikisi de dinamik olabilir.

Bir macOS bilgisayarında IP adresinizi bulmak, yerel (özel) IP adresinizi mi yoksa genel IP adresinizi mi bulmakla ilgilendiğinize bağlı olarak birkaç yolla yapılabilir.

Yerel IP Adresinizi Bulmak İçin:

Sistem Tercihlerini Kullanma:

 1. Sistem Tercihlerini Aç: Ekranınızın sol üst köşesindeki Apple menüsüne tıklayın ve “Sistem Tercihleri”ni seçin.
 2. Ağa Git: Sistem Tercihleri penceresinde “Ağ” simgesine tıklayın.
 3. Bağlantınızı Seçin: Soldaki bölmede, halihazırda kullanmakta olduğunuz ağ bağlantısına tıklayın; kablosuz bağlantılar için “Wi-Fi” veya kablolu bağlantılar için “Ethernet”.
 4. IP Adresini Görüntüle: IP adresiniz sağdaki bölmede “IP Adresi”nin yanında görüntülenecektir.

Terminali Kullanma:

 1. Terminali Aç: “Uygulamalar” > “Yardımcı Programlar” > “Terminal”e giderek Terminal uygulamasını açabilir veya Spotlight'ı kullanarak yalnızca “Terminal”i arayabilirsiniz (Cmd + Space).
 2. Koşmak ifconfig veya ipconfig Komuta: Terminal penceresinde şunu yazın: ifconfig (en yaygın olarak macOS ve Unix tabanlı sistemlerde kullanılır) ve Enter tuşuna basın.
 3. IP Adresini Bulun: Çıktıda yerel IP adresinizin takip edeceği “inet” girişini arayın. Ethernet veya Wi-Fi üzerinden bağlı olmanıza bağlı olarak genellikle "en0" veya "en1" bölümlerinin altında görünür.

Genel IP Adresinizi Bulmak İçin:

 1. Bir Web Hizmeti Kullanın: Bir web tarayıcısı açın ve aşağıdaki gibi bir web sitesini ziyaret edin: https://fineproxy.org/ip-address/ veya Google'da "IP adresim nedir" diye arama yapın. Web sitesi genel IP adresinizi gösterecektir.
 2. Terminali Kullan: Terminali açın ve yazın curl ifconfig.me ve Enter'a basın. Genel IP'niz çıktı olarak görüntülenecektir.

Yerel IP adresinizin yerel ağınızda (evinizde veya ofisinizde olduğu gibi) kullanıldığını ve genel IP adresinizin sizi daha geniş İnternet'te tanımlayan şey olduğunu unutmayın. Yerel IP adresiniz genellikle yönlendiriciniz tarafından atanırken, genel IP adresiniz İnternet Servis Sağlayıcınız (ISP) tarafından atanır. Her iki adres de dinamik olabilir, yani siz onları statik olacak şekilde yapılandırmadığınız sürece zamanla değişebilirler.

IP adresiniz ağ iletişiminin temel bir unsurudur ve internet üzerinden etkileşimde bulunduğunuz çeşitli varlıklar tarafından erişilebilir. Ancak bunu kimin "kullanabileceği" ve hangi amaçla kullanılabileceği farklılık gösterir. İşte bir döküm:

IP Adresinizi Kimler Görebilir veya Kullanabilir:

 1. İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS'ler): İSS'ler size bir IP adresi atar ve çevrimiçi etkinliklerinizi görebilir. Bu verileri sorun giderme, analiz ve bazen reklam gibi çeşitli amaçlarla kullanabilirler.
 2. Web Siteleri: Web siteleri IP adreslerini güvenlik, analiz gibi çeşitli nedenlerle ve bazen de kişiselleştirilmiş içerik sunumu için kaydeder. Bazıları bunu coğrafi kısıtlamalara dayalı olarak içeriği engellemek için kullanabilir.
 3. Hükumet yetkilileri: Kolluk kuvvetleri, cezai soruşturmalar sırasında ISP'lerden IP adresi verileri talep edebilir.
 4. Bilgisayar korsanları: Kötü niyetli aktörler, ağınızdaki potansiyel güvenlik açıklarını belirlemek için IP adresinizi kullanabilir. Ancak, yalnızca bir IP adresine sahip olmak, genellikle bir bilgisayar korsanının ciddi bir zarar vermesi için yeterli değildir.
 5. Reklamverenler ve Pazarlamacılar: Bazı pazarlama şirketleri, hedefli reklamlara yönelik çevrimiçi davranışı izlemek için IP adreslerini kullanır.
 6. İşverenler: İşle ilgili bir ağ veya VPN kullanıyorsanız, işvereniniz IP adresinizi görebilir ve şirket politikalarına uygunluğu sağlamak için potansiyel olarak etkinliğinizi izleyebilir.
 7. Ev Ağı Yöneticileri: Ev yönlendiricinize erişimi olan herkes, bağlı tüm cihazların yerel IP adreslerini görebilecek.

IP Adresinizle Neler Yapabilirler:

 1. Coğrafi Konum: Coğrafi konumunuzu tahmin edin (genellikle şehir seviyesinden daha doğru değildir).
 2. İçerik Özelleştirme: Dile özgü web sayfaları veya bölgesel olarak kısıtlanmış medya gibi yerelleştirilmiş içerik sunun.
 3. İzleme ve Günlükleme: Analitik, güvenlik izleme ve denetim için kayıt yapın.
 4. Kısıtlama veya Engelleme: İSS'ler bant genişliğini kısıtlamak veya belirli web sitelerine erişimi engellemek için IP adreslerini kullanabilir.
 5. Güvenlik: Dolandırıcılık veya saldırılarla bağlantılı düzensiz trafik düzenlerini veya davranışlarını belirlemek.
 6. Kanuni işlem: IP adresi hukuki işlemlerde delil olarak kullanılabilir.
 7. Hedeflenmiş reklamcılık: Reklamverenler, IP'nizden türetilmiş konumunuza veya davranışınıza göre size kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilir.
 8. İzleme ve Profil Oluşturma: Analiz veya reklam amaçlı profiller oluşturmak amacıyla IP adresi verilerinin diğer kişisel verilerle birleştirilmesi.

IP adresiniz internetin işleyişinin kritik bir parçası olsa da, yasal veya son derece hassas amaçlar doğrultusunda bireyleri benzersiz şekilde tanımlamak için genellikle yeterli olmadığını unutmamak önemlidir. Bununla birlikte, çeşitli kuruluşların erişebileceğini bilmeniz gereken önemli bir bilgidir.

IP adresiniz hakkınızda belirli türdeki bilgileri açığa çıkarabilir ancak bunun kapsamı genellikle sınırlıdır. Buradan şu çıkarım yapılabilir:

Coğrafi Konum

 • Ülke: Bu genellikle doğrudur.
 • Bölge/Eyalet: Genellikle doğrudur ancak bazen hatalı olabilir.
 • Şehir: Doğruluğu değişir ve bazı durumlarda yanlış olabilir.

Bağlantı Bilgileri

 • İnternet Servis Sağlayıcısı (İSS): IP adresiniz İSS'nizin kim olduğunu ortaya çıkarabilir.
 • Bağlantı Türü: Bazen IP'niz bir konut, iş veya eğitim ağından mı bağlandığınızı belirtebilir.

Cihaz bilgisi

 • Ağ Türü: Genel veya özel (örneğin, ev ağı, şirket ağı veya genel erişim noktası mı kullanıyorsunuz?)

Ancak bir IP adresinin neyi açığa çıkarmadığını belirtmekte fayda var:

 • Kişisel kimlik: IP adresiniz tek başına genellikle sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılamaz.
 • Tam konum: Coğrafi bilgiler genellikle yaklaşık bilgilerdir, sokak adresiyle ilgili kesin bilgiler değildir.
 • Davranış kalıpları: IP adresinin kendisi gezinme alışkanlıklarınızı göstermez, ancak reklamverenler tarafından izleme amacıyla diğer verilerle birlikte kullanılabilir.

Diğer görüşler:

 • Yasal Sonuçlar: Hukuki durumlarda, bireyleri tanımlamak için bir IP adresi kullanılmıştır, ancak bu genellikle ek veriler ve soruşturma çalışmaları gerektirir.
 • Güvenlik Riskleri: Birinin IP adresini bilmek, DDoS saldırıları gibi saldırılar için bir başlangıç noktası olabilir, ancak bu genellikle daha gelişmiş teknik beceriler ve kaynaklar gerektirir.

Özetlemek gerekirse, IP adresiniz konumunuz ve internete nasıl bağlandığınız hakkında bazı temel bilgileri açığa çıkarabilir. Ayrıntılı bir kişisel profil sunmaz ancak hedefe yönelik reklamlardan yasal soruşturmalara kadar çeşitli amaçlar için yapbozun bir parçası olarak kullanılabilir.

Dünya Çapında 10.000'den Fazla Müşterinin Güvendiği

Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri