KOMMUNIKATSIOON ON KÕIGI VEATEGA „NAGU ON”. SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAS «FINEPROXY» JA HÜVITATUD POOLED LÄHEVAD KÄESOLEVAGA KÕIKIDEST OTSESELT VÕI KAUDSEID GARANTIID, KAASA arvatud PIIRANGUTA GARANTIID, ET SIDE ON DEFEKTIVABA, KAUBANDUSLIK, N-PARTINSE, APARTEINI JA FROPONDILE SOBIV. KANNATE KOGU RISKI SIDE OMA EESMÄRKIDEL KASUTAMISEGA NING SIDE KVALITEEDI JA TOIMIVUSE KOHTA, SEALHULGAS PIIRAMATU RISKI, ET TEIE RIISTVARA, TARKVARA VÕI KOGU SISU VÕI SISUSTUNUD RIISTVARA, TARKVARA. HORISEERITUD JUURDEPÄÄS TEIE TEAVE VÕI SELLEST, ET TEINE KASUTAJA KASUTAB TEIE ESITUST VÄÄRILISELT VÕI VÕI OMASTAMISE. KÄESOLEVA PIIRANGU KEHALDATAKSE, OLEMATA HÕLMATAMA ÜHTEGI ÕIGUSAKTIIVSE MEETME PÕHISE EESMÄRGIST VÄLJA TÖÖTAMISEST. MÕNED JURISDIKTSIOONID EI LUBATA KAUDSE GARANTII VÄLISTAMIST VÕI PIIRANGUD, SEE JÄRGI KÄESOLE LAHTIÜTLEMINE EI VÕI TEIE KOHTA.

FINEPROXY JA HÜVITATUD POOLED EI VASTUTA ÜHTEGI KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKKE, TAGAJÄDJUSLISTE VÕI EESMÄRKIDEGA KAHJUDE EEST, VÄLJA VÄLJA arvatud SEADUSEGA NÕUETUD VÕI MIS TAHES VÕI TAASKASUTAMINE THE KOMMUNIKATSIOON, SEALHULGAS PIIRANGUTA OTSESE JA KAUDSED KAHJUD, MIS ON PUUDUNUD MOODUSTAMISE KAOTUSE, TÖÖSEISAKUSE, KAOTAMATA KASUMISE, ANDMETE KAOTUSE JA ARVUTI RIKE VÕI RÕKED, ISEGI KUI ON SOOVITATUD VÕIMALIKULT VÕIMALIKULT VÕIMALIKULT KONTROLLIDEST TRACT, TORT VÕI MUIDU) MILLEL SELLINE NÕUE põhineb. «FINEPROXY» JA KÄESOLEVA LEPINGU ALUSEL HÜVITATUD POOLTE KOLLEKTIIVNE VASTUTUS EI ÜLETA $500 (VIISSADA DOLLARI). MÕNED JURISDIKTSIOONID EI LUBATA JUHUSLIKE, TAGAJÄRGSETE VÕI ERIKAHJUDE VÄLISTAMIST VÕI PIIRANGUD, NII SEE VÄLISTUS JA PIIRANG EI TOHI TEIE KOHTA.

Hüvitis

Nõustute kaitsma, hüvitama ja kahjutuks hoidma firmat «FINEPROXY», selle töövõtjaid, panustajaid, litsentsiandjaid ja partnereid; ja eelnimetatute vastavad direktorid, ametnikud, töötajad ja agendid ("Hüvitatud pooled") kõigi kolmandate isikute nõuete ja kulude, sealhulgas advokaaditasude eest, mis tulenevad või on seotud meie suhtluse kasutamisega (sealhulgas kuid mitte ainult, teie esildistest või nende tingimuste rikkumisest).

Viimati värskendatud 27. mail 2023

Vali ja osta proxy

Andmekeskuse proksid

Pöörlevad proksid

UDP Proxy'd

Seitsmest inimesest on juba saanud meie klient ja KOLM on pikendanud konto kehtivust, kui te seda lehekülge vaatate ...