"FINEPROXY" teenuste kasutajaid seovad järgmised tingimused ja kohustused:

 1. Kasutajad peavad hoiduma tegevusest, mis on vastuolus või rikub kehtivaid seadusi või määrusi.
 2. Igasugune tegevus või suhtlus, mida võib pidada ähvardavaks, ahistavaks või teiste privaatsusõiguste rikkumiseks, on rangelt keelatud. Samamoodi on keelatud side omavoliline pealtkuulamine, jälgimine või muutmine.
 3. Kasutajatel on keelatud osaleda tegevustes, mis võivad teistele kahju tekitada, kas siis pahatahtliku tarkvara, nagu viirused, nuhkvara, pahavara, ussid, trooja hobused, ajapommid või muud kahjulikud koodid või juhised, kasutamise kaudu.
 4. Igasugune tegevus, mille eesmärk on pettus, pettus või identiteedivarguse katse, on selgesõnaliselt keelatud.
 5. Ebaseaduslik või ebaseaduslik hasartmängutegevus või selle edendamine on rangelt keelatud.
 6. Tegevus või suhtlus, mille eesmärk on alandada, hirmutada, õhutada vägivallale või julgustada üksikisikute või rühmade vastu suunatud eelarvamuslikke tegevusi vanuse, soo, rassi, rahvuse, rahvusliku päritolu, usu, seksuaalse sättumuse, puude, geograafilise asukoha või muu kaitstud kategooria alusel, ei ole lubatud.
 7. Igasugune laste ekspluateerimine või kahjustamine on ühemõtteliselt keelatud.
 8. Kasutajad peavad hoiduma ebaseaduslike või kontrollitavate kaupade või teenuste reklaamimisest, müümisest või ostmisest.
 9. Seksuaalsust või vägivalda kujutava selgesõnalise sisu edastamine, näitamine või sellele juurdepääsu võimaldamine ei ole lubatud.
 10. Isikuandmete, sealhulgas, kuid mitte ainult kontonimed ja e-posti aadressid, omavoliline kogumine või kogumine on rangelt keelatud.
 11. Igasugune tegevus, mis häirib või segab "FINEPROXY" teenuseid, tooteid või nendega seotud servereid ja võrke, on keelatud.
 12. Kasutajad peavad austama ja mitte rikkuma teiste autoriõigusi, kaubamärke, patente või muid intellektuaalomandiõigusi.
 13. Üksikisiku eraelu puutumatuse või avalikustamise õiguse rikkumine on rangelt keelatud.
 14. Kasutajate juurdepääsu kaitsmiseks ei soovitata tungivalt registreeruda ajutiste e-posti teenuste või olematute e-posti aadresside abil. Kasutajatel soovitatakse tungivalt registreeruda, kasutades püsivat e-posti aadressi, millele neil on püsiv juurdepääs.
 15. Ühtegi "FINEPROXY" teenust ei tohi kasutada kasutustingimusi, kasutustingimusi või kehtivat litsentsi rikkudes. Lisaks ei tohi ühtegi "FINEPROXY" toodet või teenust müüa, edasi müüa või paljundada ilma "FINEPROXY" selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.

Need näited ei ole ammendavad ja me jätame endale õiguse neid sätteid vajaduse korral ajakohastada. "FINEPROXY" jätab endale õiguse eemaldada mis tahes sisu või peatada mis tahes kasutajakonto, mida ta peab nende tingimuste rikkumiseks.

Kohustuslik lugemine:

Vali ja osta proxy

Andmekeskuse proksid

Pöörlevad proksid

UDP Proxy'd

Usaldab üle 10 000 kliendi kogu maailmas

Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient flowch.ai
Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient