Pengguna perkhidmatan “FINEPROXY” dengan ini terikat dengan ketetapan dan kewajipan berikut:

 1. Pengguna hendaklah mengelak daripada terlibat dalam aktiviti yang melanggar atau melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan.
 2. Sebarang tindakan atau komunikasi yang boleh ditafsirkan sebagai mengancam, mengganggu atau membentuk pelanggaran hak privasi orang lain adalah dilarang sama sekali. Pemintasan, pemantauan, atau pengubahsuaian komunikasi yang tidak dibenarkan juga dilarang.
 3. Pengguna dilarang daripada terlibat dalam aktiviti yang mungkin mendatangkan bahaya kepada orang lain, sama ada melalui penggunaan perisian hasad seperti virus, perisian pengintip, perisian hasad, cecacing, kuda Trojan, bom jangka atau kod atau arahan berbahaya yang lain.
 4. Sebarang perbuatan yang bertujuan untuk memperdaya, menipu, atau cuba melakukan kecurian identiti adalah dilarang secara nyata.
 5. Aktiviti perjudian haram atau haram, atau promosi mereka, adalah dilarang sama sekali.
 6. Tindakan atau komunikasi yang bertujuan untuk merendahkan, menakut-nakutkan, menghasut keganasan terhadap atau menggalakkan tindakan prejudis terhadap individu atau kumpulan berdasarkan umur, jantina, bangsa, etnik, asal negara, agama, orientasi seksual, ketidakupayaan, lokasi geografi atau kategori lain yang dilindungi tidak bertolak ansur.
 7. Sebarang bentuk eksploitasi atau kemudaratan terhadap kanak-kanak adalah dilarang sama sekali.
 8. Pengguna mesti mengelak daripada mengiklan, menjual atau membeli barangan atau perkhidmatan yang tidak sah atau terkawal.
 9. Menghantar, memaparkan atau menyediakan akses kepada kandungan eksplisit yang menggambarkan seksualiti atau keganasan adalah tidak dibenarkan.
 10. Pengumpulan atau pengambilan maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti secara tidak dibenarkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama akaun dan alamat e-mel, adalah dilarang sama sekali.
 11. Sebarang bentuk aktiviti yang mengganggu atau mengganggu perkhidmatan, produk atau pelayan dan rangkaian "FINEPROXY" yang disambungkan kepadanya, adalah dilarang.
 12. Pengguna mesti menghormati dan tidak melanggar hak cipta, tanda dagangan, paten atau hak harta intelek lain orang lain.
 13. Pelanggaran terhadap hak privasi atau publisiti mana-mana individu adalah dilarang sama sekali.
 14. Untuk melindungi akses pengguna, pendaftaran dengan perkhidmatan e-mel sementara atau alamat e-mel yang tidak wujud adalah amat tidak digalakkan. Pengguna digesa untuk mendaftar menggunakan alamat e-mel yang stabil, yang mana mereka mempunyai akses tetap.
 15. Tiada perkhidmatan “FINEPROXY” boleh digunakan dengan melanggar Terma Penggunaan, Syarat Penggunaan atau lesen yang berkenaan. Selain itu, tiada produk atau perkhidmatan "FINEPROXY" boleh dijual, dijual semula atau diduplikasi tanpa kebenaran bertulis nyata "FINEPROXY".

Contoh-contoh ini tidak menyeluruh dan kami berhak untuk mengemas kini peruntukan ini jika perlu. “FINEPROXY” mengekalkan hak untuk mengalih keluar sebarang kandungan atau menggantung mana-mana akaun pengguna yang dianggap melanggar syarat ini.

Wajib baca:

Pilih dan Beli Proksi

Proksi Pusat Data

Proksi Berputar

Proksi UDP

Dipercayai Oleh 10000+ Pelanggan Seluruh Dunia

Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi