Bagi kami, "maklumat peribadi" bermaksud maklumat yang sama ada mengenal pasti anda secara langsung (seperti nama, alamat e-mel atau maklumat pengebilan anda) atau boleh dipautkan atau digabungkan secara munasabah untuk mengenal pasti anda (seperti nombor pengenalan akaun atau alamat IP). Kami akan sentiasa memberitahu anda maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda. Lihat Notis Privasi setiap produk untuk butiran khusus.

Sebarang maklumat yang berada di luar ini ialah "maklumat bukan peribadi."

Jika kami menyimpan maklumat peribadi anda dengan maklumat yang bukan peribadi, kami akan menganggap gabungan itu sebagai maklumat peribadi. Jika kami mengalih keluar semua maklumat peribadi daripada set data maka selebihnya adalah maklumat bukan peribadi.

Bagaimanakah kami mempelajari maklumat tentang anda?

Kami mengetahui maklumat tentang anda apabila:

  • anda memberikannya kepada kami secara langsung (cth, apabila anda memilih untuk menghantar laporan ranap sistem);
  • kami mengumpulnya secara automatik melalui produk dan perkhidmatan kami;
  • apabila kami mencuba dan memahami lebih lanjut tentang anda berdasarkan maklumat yang anda berikan kepada kami (cth, apabila kami menggunakan alamat IP anda untuk menyesuaikan bahasa bagi sesetengah perkhidmatan kami).

Apa yang kami lakukan dengan maklumat anda setelah kami memilikinya?

Apabila anda memberi kami maklumat, kami akan menggunakannya mengikut cara yang anda berikan kebenaran kepada kami. Secara umumnya, kami menggunakan maklumat anda untuk membantu kami menyediakan dan menambah baik produk dan perkhidmatan kami untuk anda.

Bilakah kami berkongsi maklumat anda dengan orang lain?

  • Apabila undang-undang memerlukannya. Kami mematuhi undang-undang apabila kami menerima permintaan tentang anda daripada kerajaan atau berkaitan dengan tuntutan mahkamah. Kami akan memberitahu anda apabila kami diminta untuk menyerahkan maklumat peribadi anda dengan cara ini melainkan kami dilarang dari segi undang-undang daripada berbuat demikian. Apabila kami menerima permintaan seperti ini, kami hanya akan mengeluarkan maklumat peribadi anda jika kami mempunyai kepercayaan suci hati bahawa undang-undang memerlukan kami berbuat demikian. Tiada apa-apa dalam dasar ini bertujuan untuk mengehadkan sebarang pembelaan atau bantahan undang-undang yang anda mungkin ada kepada permintaan pihak ketiga untuk mendedahkan maklumat anda.
  • Apabila kami percaya adalah perlu untuk mengelakkan bahaya kepada anda atau orang lain. Kami hanya akan berkongsi maklumat anda dengan cara ini jika kami mempunyai kepercayaan yang baik bahawa adalah wajar untuk melindungi hak, harta atau keselamatan anda, pengguna kami yang lain atau orang awam.

Bagaimanakah kami menyimpan dan melindungi maklumat peribadi anda?

Kami komited untuk melindungi maklumat peribadi anda sebaik sahaja kami memilikinya. Kami melaksanakan langkah keselamatan fizikal, perniagaan dan teknikal. Di sebalik usaha kami, jika kami mengetahui tentang pelanggaran keselamatan, kami akan memberitahu anda supaya anda boleh mengambil langkah perlindungan yang sewajarnya.

Kami juga tidak mahu maklumat peribadi anda lebih lama daripada yang kami perlukan, jadi kami hanya menyimpannya cukup lama untuk melakukan apa yang kami kumpulkan. Sebaik sahaja kami tidak memerlukannya, kami mengambil langkah untuk memusnahkannya melainkan kami dikehendaki oleh undang-undang untuk menyimpannya lebih lama.

Bagaimana jika kami menukar dasar privasi ini atau mana-mana notis privasi kami?

Kami mungkin perlu mengubah dasar ini dan notis kami. Kemas kini akan disiarkan dalam talian. Jika perubahan adalah substantif, kami akan mengumumkan kemas kini melalui saluran biasa «FINEPROXY» untuk pengumuman sedemikian seperti catatan blog dan forum. Penggunaan berterusan produk atau perkhidmatan anda selepas tarikh berkuat kuasa perubahan tersebut merupakan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut. Untuk menjadikan semakan anda lebih mudah, kami akan menyiarkan tarikh berkuat kuasa di bahagian atas halaman.

https://fineproxy.org/data-deletion-instructions-facebook/

Pilih dan Beli Proksi

Proksi Pusat Data

Proksi Berputar

Proksi UDP

Dipercayai Oleh 10000+ Pelanggan Seluruh Dunia

Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Aliran Pelanggan Proksi.ai
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi