Podczas pracy ze skrobaniem sieci lub automatyzacją przy użyciu Selenium i Pythona używanie serwerów proxy może być niezbędne, aby uniknąć blokad adresów IP i poprawić efektywność gromadzenia danych. Ten artykuł poprowadzi Cię przez konfigurację i używanie serwerów proxy w Selenium z Pythonem.

Co to jest Selen i dlaczego warto używać serwerów proxy?

Selen to potężne narzędzie do automatyzacji przeglądarek internetowych, często używane do przeglądania stron internetowych i testowania aplikacji internetowych. Pełnomocnicy to serwery pośredniczące oddzielające użytkowników końcowych od przeglądanych przez nich stron internetowych, pomagające maskować adresy IP i zarządzać ładowaniem żądań.

Konfigurowanie Selenium za pomocą serwerów proxy

Zanim zagłębisz się w kod, upewnij się, że masz zainstalowane niezbędne narzędzia:

  • Python
  • Selen (pip install selenium)
  • Sterownik przeglądarki internetowej (np. ChromeDriver dla Chrome lub GeckoDriver dla Firefox)

Przewodnik krok po kroku dotyczący używania serwerów proxy w Selenium

1. Konfigurowanie przeglądarki Chrome za pomocą serwera proxy

Aby skonfigurować Chrome do korzystania z serwera proxy, musisz skonfigurować żądane możliwości w Selenium.

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager

# Specify proxy details
proxy = "your_proxy_ip:port"

# Set up Chrome options
chrome_options = webdriver.ChromeOptions()
chrome_options.add_argument(f'--proxy-server={proxy}')

# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Chrome(service=Service(ChromeDriverManager().install()), options=chrome_options)

# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")

# Close the browser
driver.quit()

Serwer proxy z uwierzytelnianiem

Jeśli Twój serwer proxy wymaga uwierzytelnienia, możesz użyć Proxy klasa od selenium.webdriver.common.proxy.

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.proxy import Proxy, ProxyType
from selenium.webdriver.chrome.service import Service
from webdriver_manager.chrome import ChromeDriverManager

# Proxy settings
proxy = Proxy()
proxy.proxy_type = ProxyType.MANUAL
proxy.http_proxy = "your_proxy_ip:port"
proxy.ssl_proxy = "your_proxy_ip:port"
proxy.add_argument('--proxy-auth=user:password')

capabilities = webdriver.DesiredCapabilities.CHROME
proxy.add_to_capabilities(capabilities)

# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Chrome(service=Service(ChromeDriverManager().install()), desired_capabilities=capabilities)

# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")

# Close the browser
driver.quit()

Używanie przeglądarki Firefox z serwerem proxy

Aby skonfigurować przeglądarkę Firefox do korzystania z serwera proxy, zmodyfikuj ustawienia profilu przeglądarki Firefox.

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.firefox.service import Service
from webdriver_manager.firefox import GeckoDriverManager

# Proxy details
proxy_ip = "your_proxy_ip"
proxy_port = "port"

# Set up Firefox profile
profile = webdriver.FirefoxProfile()
profile.set_preference("network.proxy.type", 1)
profile.set_preference("network.proxy.http", proxy_ip)
profile.set_preference("network.proxy.http_port", int(proxy_port))
profile.set_preference("network.proxy.ssl", proxy_ip)
profile.set_preference("network.proxy.ssl_port", int(proxy_port))

# Initialize WebDriver
driver = webdriver.Firefox(service=Service(GeckoDriverManager().install()), firefox_profile=profile)

# Open a website to verify the proxy
driver.get("http://whatismyipaddress.com")

# Close the browser
driver.quit()

Rozwiązywanie typowych problemów

Uwierzytelnianie proxy: Jeśli Twój serwer proxy wymaga logowania, upewnij się, że poświadczenia są prawidłowo ustawione.

Blokowanie adresów IP: Niektóre witryny mogą nadal blokować serwery proxy. Aby złagodzić ten problem, użyj serwerów proxy stacjonarnych lub rotacyjnych.

Podsumowanie

Używanie serwerów proxy w Selenium i Pythonie może pomóc w ominięciu ograniczeń IP i usprawnieniu projektów związanych z przeglądaniem stron internetowych. Niezależnie od tego, czy korzystasz z przeglądarki Chrome, czy Firefox, konfiguracja serwerów proxy obejmuje skonfigurowanie opcji i możliwości przeglądarki w celu kierowania ruchu przez serwer proxy.

PrzeglądarkaMetoda konfiguracjiUwierzytelnianieDostępny fragment kodu
ChromOpcje ChromeTakTak
FirefoxProfil FirefoksaTakTak

Wykonując poniższe kroki, możesz mieć pewność, że skrobanie pozostanie nieprzerwane i wydajne. Jeśli masz jakieś pytania lub pomysły na przyszłe tutoriale, zostaw komentarz!

Komentarze (0)

Nie ma tu jeszcze żadnych komentarzy, możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Wybierz i kup proxy

Serwery proxy dla centrów danych

Obrotowe proxy

Serwery proxy UDP

Zaufało nam ponad 10000 klientów na całym świecie

Klient proxy
Klient proxy
Klient proxy flowch.ai
Klient proxy
Klient proxy
Klient proxy