Web scraping a automatizace prohlížeče se staly nedílnou součástí mnoha podniků a vývojářů. Mnoho webových stránek však nyní rozpoznává a blokuje automatické prohlížení. Tento článek prozkoumá, jak obejít detekci Selenium pomocí Pythonu manipulací s uživatelskými agenty a spuštěním Selenium na pozadí. Ponoříme se do podrobných kroků, nástrojů a osvědčených postupů, abychom zajistili úspěšný web scraping.

Pochopení detekce selenu

Než obejdeme detekci, pojďme pochopit, jak to funguje. Webové stránky mohou detekovat Selenium kontrolou přítomnosti určitých příznaků a vlastností webového ovladače. Když web identifikuje tyto příznaky, může zablokovat přístup nebo prezentovat zavádějící data. Když například otevřete web pomocí standardního prohlížeče Chrome, reaguje podle očekávání. Když však otevřete stejnou stránku pomocí Selenium, webová stránka může detekovat automatizaci a zablokovat ji. K této detekci dochází, protože Selenium nastavuje specifické příznaky, které mohou webové stránky hledat.

Změna příznaků WebDriver

Chcete-li obejít detekci selenu, jednou z účinných metod je úprava příznaků WebDriver.

 1. Konfigurace Firefoxu: Otevřete konfigurační stránku Firefoxu zadáním about:config v adresním řádku. Vyhledejte příznak související s WebDriver a nastavte jej na false.
 2. Implementace kódu:
from selenium import webdriver

# Set Firefox preferences
options = webdriver.FirefoxOptions()
options.set_preference("dom.webdriver.enabled", False)
options.set_preference('useAutomationExtension', False)

driver = webdriver.Firefox(options=options)

Tento skript zakáže příznak detekce WebDriver, takže prohlížeč bude vypadat jako běžná instance řízená uživatelem.

Uživatelské agenty

Uživatelský agent je řetězec, který prohlížeč odesílá na webový server, aby se identifikoval. Změna řetězce uživatelského agenta může učinit požadavky Selenium nerozeznatelné od běžných požadavků prohlížeče.

Kroky ke změně User Agent:

 1. Identifikujte společný řetězec uživatelského agenta: Příklad: "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36"
 2. Implementujte změnu selenu:
from selenium import webdriver

options = webdriver.ChromeOptions()
options.add_argument("user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36")

driver = webdriver.Chrome(options=options)

Nastavením vlastního uživatelského agenta můžeme obejít mnoho základních detekcí.

Spuštění selenu na pozadí

Spuštění prohlížeče na pozadí je dalším zásadním aspektem, jak se vyhnout detekci. Toho lze dosáhnout spuštěním prohlížeče v bezhlavém režimu.

Implementace:

from selenium import webdriver

options = webdriver.ChromeOptions()
options.add_argument("--headless")

driver = webdriver.Chrome(options=options)

Spuštění v bezhlavém režimu znamená, že se nezobrazuje žádné grafické rozhraní, což je nezbytné pro spouštění automatických úloh na serverech.

Zakázání oznámení a zvuků prohlížeče

Automatizované procházení často zahrnuje zpracování neočekávaných vyskakovacích oken a oznámení. Jejich deaktivací můžete proces zefektivnit.

Příklad kódu:

from selenium import webdriver

options = webdriver.ChromeOptions()
prefs = {"profile.default_content_setting_values.notifications": 2}
options.add_experimental_option("prefs", prefs)
options.add_argument("--mute-audio")

driver = webdriver.Chrome(options=options)

Tento skript deaktivuje upozornění a ztlumí zvuk, čímž zajistí nepřetržitou automatizaci.

Příklad analýzy dat

Podívejme se na praktický příklad analýzy přezdívek z webu, který generuje náhodná uživatelská jména.

Kroky:

 1. Načtěte web a pracujte s prvky:
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys

options = webdriver.ChromeOptions()
options.add_argument("--headless")
options.add_argument("user-agent=Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36")

driver = webdriver.Chrome(options=options)
driver.get("https://example.com")

# Locate the username field and extract nicknames
usernames = []
for _ in range(10):
  nickname = driver.find_element(By.ID, "nickname").text
  usernames.append(nickname)
  driver.find_element(By.ID, "generate").click()
print(usernames)

Závěr

Manipulací s příznaky WebDriver, změnou uživatelských agentů, spuštěním Selenium na pozadí a vypnutím upozornění prohlížeče můžete účinně obejít detekci Selenium. Tyto techniky jsou nezbytné pro bezproblémové a nedetekované stírání a automatizaci webu. Implementace těchto metod zajistí, že vaše automatizované úkoly zůstanou nepřerušené a efektivní. Nezapomeňte vždy používat web scraping a automatizaci eticky a respektovat podmínky webových stránek a zákony o ochraně osobních údajů. Pro pokročilejší techniky a pravidelné aktualizace sledujte náš blog na FineProxy.org. Neváhejte se podělit o své nápady a zpětnou vazbu v komentářích níže. Pokud se vám tento článek líbil, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu a zanechat like. Šťastné škrábání!

Implementací těchto kroků a úpravou nastavení podle potřeby zajistíte hladký a nezjištěný chod vašich automatizačních projektů.

Komentáře (0)

Zatím zde nejsou žádné komentáře, můžete být první!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník