Vì một Internet sạch hơn: Chống lại tin tặc, kẻ đánh bài, kẻ bạo hành và những kẻ độc hại khác

Kính gửi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi,

Chúng tôi, nhóm phát triển dịch vụ proxy của mình, nỗ lực làm cho Internet sạch hơn, an toàn hơn và minh bạch hơn. Chúng tôi kiên quyết phản đối mọi hình thức hoạt động bất hợp pháp được thực hiện bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm hack, đánh bài, ép buộc và các hành động độc hại khác. Tất cả các hoạt động bất hợp pháp này đều bị nghiêm cấm rõ ràng bởi các điều khoản dịch vụ của chúng tôi (liên kết).

Các biện pháp bảo mật của chúng tôi liên tục được cải thiện và chúng tôi triển khai các hệ thống giám sát và chặn mới để bảo vệ khách hàng của mình và đảm bảo sự an toàn của cộng đồng internet. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không thể đảm bảo toàn quyền kiểm soát tất cả người dùng và về vấn đề này, chúng tôi yêu cầu sự trợ giúp của bạn.

Nếu bạn biết về bất kỳ trường hợp lạm dụng máy chủ proxy nào của chúng tôi hoặc trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công được thực hiện từ địa chỉ IP của chúng tôi, vui lòng báo cáo ngay cho chúng tôi. Chúng tôi cung cấp thông tin liên hệ bên dưới để bạn có thể dễ dàng liên hệ với chúng tôi:

[email protected]

BÁO CÁO LẠM DỤNG

hoặc gửi yêu cầu tới vé:

https://fineproxy.org/account/submitticket.php?step=2&deptid=1

BÁO CÁO LẠM DỤNG

Chúng tôi sẽ xem xét từng báo cáo và thực hiện hành động thích hợp để ngăn chặn các vi phạm tiếp theo và tăng cường tính bảo mật cho dịch vụ của chúng tôi.

Cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của bạn trong cuộc chiến vì một mạng internet sạch và an toàn. Cùng nhau, chúng ta có thể làm cho web tốt hơn và an toàn hơn cho tất cả người dùng.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền