Počítačová grafika je podobor informatiky, který se zabývá generováním obrázků pomocí počítačů. Obrázky vytvořené pomocí počítačové grafiky mohou být dvourozměrné (2D), trojrozměrné (3D) nebo dokonce čtyřrozměrné v závislosti na použití nebo efektu. Tento proces se nazývá rendering. Počítačová grafika zahrnuje použití různých algoritmů a technik, od základních algoritmů pro kreslení čar a vektorové grafiky až po složitější algoritmy 3D vykreslování.

Počítačovou grafiku lze použít v různých aplikacích, jako jsou hry, filmy, animace, vědecká vizualizace, vizualizace informací, umění a manipulace s obrázky. Používají se také pro úkoly, jako je navrhování rozvržení rozhraní, vytváření 3D modelů a vytváření 3D animací.

Počítačová grafika do značné míry spoléhá na matematiku a algoritmy, aby vytvořila vizuály, které vypadají poměrně realisticky nebo přesně. Tyto algoritmy se používají v systémech počítačové grafiky k převodu výstupu z počítačového programu na obrázek. Počítačová grafika se skládá ze dvou částí: rastrové grafiky a vektorové grafiky. Rastrová grafika je metoda ukládání digitálních obrázků ve formátu známém jako bitmapy, který se skládá z pixelů, z nichž každý obsahuje jednu hodnotu barvy. Vektorová grafika na druhé straně využívá techniky kreslení čar k vytváření tvarů a křivek.

Počítačová grafika se stala nedílnou součástí našich životů, od animací v nejnovějším filmu Pixar až po grafiku ve vaší oblíbené videohře. Používá se v různých oblastech, jako jsou lékařské, inženýrské a architektonické profese, a nepochybně bude i nadále jednou z nejdůležitějších technologií naší doby.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník