Đồ họa máy tính là một lĩnh vực con của khoa học máy tính liên quan đến việc tạo ra hình ảnh bằng cách sử dụng máy tính. Hình ảnh được tạo bằng đồ họa máy tính có thể là hai chiều (2D), ba chiều (3D) hoặc thậm chí bốn chiều tùy thuộc vào mục đích sử dụng hoặc hiệu ứng. Quá trình này được gọi là kết xuất. Đồ họa máy tính liên quan đến việc sử dụng nhiều thuật toán và kỹ thuật khác nhau, từ thuật toán đồ họa vector và vẽ đường cơ bản đến các thuật toán kết xuất 3D phức tạp hơn.

Đồ họa máy tính có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng như chơi game, phim ảnh, hoạt hình, trực quan hóa khoa học, trực quan hóa thông tin, nghệ thuật và xử lý hình ảnh. Chúng cũng được sử dụng cho các tác vụ như thiết kế bố cục giao diện, tạo mô hình 3D và tạo hoạt ảnh 3D.

Đồ họa máy tính chủ yếu dựa vào toán học và thuật toán để tạo ra hình ảnh trông khá chân thực hoặc chính xác. Các thuật toán này được sử dụng trong hệ thống đồ họa máy tính để chuyển đổi đầu ra từ chương trình máy tính thành hình ảnh. Đồ họa máy tính bao gồm hai phần: đồ họa raster và đồ họa vector. Đồ họa raster là một phương pháp lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số ở định dạng được gọi là bitmap, bao gồm các pixel, mỗi pixel chứa một giá trị màu duy nhất. Mặt khác, đồ họa vector sử dụng kỹ thuật vẽ đường để tạo hình dạng và đường cong.

Đồ họa máy tính đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, từ hoạt hình trong bộ phim Pixar mới nhất đến đồ họa trong trò chơi điện tử yêu thích của bạn. Nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như y tế, kỹ thuật và kiến trúc, và chắc chắn sẽ tiếp tục là một trong những công nghệ quan trọng nhất của thời đại chúng ta.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền