İkili sayı, 0 ve 1 olmak üzere iki farklı sembole dayanan bir sayı sistemidir. 2 tabanlı sayı sistemi, bilgisayar bilimlerinde sayısal değerleri temsil etmek için yaygın olarak kullanılır. Taban-2 sayı sistemi veya "dijital sayı sistemi" olarak da bilinir.

İkili sayılarda, her basamak iki olası durumun ayrı bir temsilidir - 0 ve 1. Bir ikili sayı, ondalık (taban-10) sayı sisteminin aynı sembolleri ve kuralları kullanılarak yazılır, ancak her basamağın değeri 10'luk bir üstel yerine ikilik bir üstel ile belirlenir. Bu nedenle, ikili bir sayının her bir sütun konumu 10'luk bir üstel yerine ikilik bir üstel ile çarpılır. Bu iki sembol - 0 ve 1 - birlikte 2 tabanı sistemindeki iki sayıyı temsil eder.

Örneğin, 101 sayısı ondalık sistemde 5 sayısını temsil eder, çünkü ondalık sistemde 5 yapan bir adet 2^2 konumu, sıfır adet 2^1 konumu ve bir adet 2^0 konumu vardır.

İkili sistemdeki iki sembolün anlamı nedeniyle "ikili sayı sistemi" olarak bilinir. Neredeyse tüm modern bilgisayar sistemleri tarafından makine dili talimatları ve verileri şeklinde kullanılır. İkili sayılar ayrıca matematik ve kriptografide çeşitli amaçlar için kullanılır.

Sonuç olarak, İkili sayı sistemi, sayısal değerleri temsil etmek için iki farklı sembolden - 0 ve 1 - oluşan sayısal bir sistemdir. Neredeyse tüm modern bilgisayar sistemleri tarafından kullanılır ve matematik ve kriptografide kritik bir rol oynar.

Proxy Seçin ve Satın Alın

Veri Merkezi Proxyleri

Dönen Proxyler

UDP Proxyleri

Dünya Çapında 10.000'den Fazla Müşterinin Güvendiği

Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri flowch.ai
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri