Binární číslo je číselný systém založený na dvou odlišných symbolech – 0 a 1. Číselný systém se základem 2 se běžně používá v informatice k reprezentaci číselných hodnot. Je také známý jako číselný systém se základním 2 nebo „digitální číselný systém“.

V binárních číslech je každá číslice individuální reprezentací dvou možných stavů – 0 a 1. Binární číslo se zapisuje pomocí stejných symbolů a pravidel v desítkové soustavě (se základem 10), ale hodnota každé číslice je určena exponenciálem dvě, spíše než exponenciála 10. Každá pozice sloupce binárního čísla je proto násobena exponenciálou dvou místo exponenciálou 10. Společně tyto dva symboly – 0 a 1 – představují dvě čísla v systém base-2.

Například číslo 101 představuje číslo 5 v desítkové soustavě, protože existuje jedna pozice 2^2, nula pozic 2^1 a jedna pozice 2^0, což v desítkové soustavě tvoří 5.

Vzhledem k významu dvou symbolů ve dvojkové soustavě je známá jako „dvojková číselná soustava“. Používají ho téměř všechny moderní počítačové systémy ve formě instrukcí a dat strojového jazyka. Binární čísla se také používají pro různé účely v matematice a kryptografii.

Závěrem lze říci, že binární číselný systém je číselný systém sestávající ze dvou odlišných symbolů – 0 a 1 – reprezentujících číselné hodnoty. Používají ho prakticky všechny moderní počítačové systémy a hraje klíčovou roli v matematice a kryptografii.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník