Durdurma kelimesi çıkarma, arama sorgusu analizi, anahtar kelime çıkarma, otomatik özetleme ve metin sınıflandırma gibi doğal dil işleme (NLP) görevleri için metin hazırlamada yaygın bir adımdır. Basitçe söylemek gerekirse, durak sözcük, belirli bir dilde son derece yaygın olan ve herhangi bir yararlı bilgi içermesi muhtemel olmayan bir sözcüktür. Bu işlem, "the", "an" ve "and" gibi kelimeleri metinden çıkararak veri setinin boyutunu küçültmeye ve dolayısıyla doğal dil işleme sistemlerini hızlandırmaya yardımcı olur.

Hangi kelimelerin çıkarılacağını belirlemek için genellikle bir durdurma kelimeleri listesine başvurulur. Bu, eldeki görev için "önemsiz" veya "alakasız" olduğu düşünülen kelimelerin bir listesidir. NLTK (Natural Language Toolkit) derlem kütüphanesi gibi önceden hazırlanmış bir durak kelimeler listesine erişilebilir. Ayrıca, projeyle özellikle ilgili kelimeleri içerecek şekilde özel durdurma kelimeleri listeleri de tasarlanabilir.

Durdurma sözcükleri listesi onaylandıktan sonra, durdurma sözcüğü kaldırma işlemi metin üzerinde arama yapılarak ve bulunan sözcükler silinerek gerçekleştirilir. Python gibi bazı popüler programlama dillerinin sunduğu fonksiyonlar yardımıyla da stopword kaldırma işlemi gerçekleştirmek mümkündür.

Stopword kaldırma bilgisayar, programlama ve siber güvenlik alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, bir arama motoru veya algoritması oluştururken, bir sorguda kullanılan kelimeler önemli yavaşlamalara neden olarak arama sürelerinin uzamasına yol açabilir. Arama sorgularından durdurma sözcükleri kaldırılarak ve sözcüklerin işlenmesi gereken sayı azaltılarak arama süresi büyük ölçüde azaltılabilir. Benzer şekilde, veri kümesinin gereksiz ve alakasız kelimeler içermemesi için metinden anahtar kelimeler çıkarılırken veya otomatik özetleme görevleri gerçekleştirilirken durak kelimelerin kaldırılması dikkate alınır.

Proxy Seçin ve Satın Alın

Veri Merkezi Proxyleri

Dönen Proxyler

UDP Proxyleri

Dünya Çapında 10.000'den Fazla Müşterinin Güvendiği

Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri flowch.ai
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri