Düğüm (bilgi işlem)

Node, bilgi işlem bağlamında, bir ağa bağlı bir cihaz için kullanılan genel bir terimdir. Bir ağdaki herhangi bir bilgisayarı ifade edebileceği gibi daha büyük bir sistemdeki tek bir bağlantı noktasını da ifade edebilir. Genellikle yönlendirici, anahtar veya erişim noktası gibi fiziksel bir ağ cihazını ifade etmek için kullanılır.

Daha genel bir bağlamda düğüm terimi, veri depolayan ve diğer düğümlerle veri alışverişi yapan herhangi bir bilgi işlem cihazını tanımlamak için kullanılabilir. Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar ve diğer bilgi işlem cihazlarının tümü bu tanıma girer.

Ağlar açısından düğümler, verileri diğer düğümler arasında iletmek için kullanılır. Örneğin, bir bilgisayar internete bağlandığında, verileri bir düğüm aracılığıyla internet yönlendiricisine gönderir ve yönlendirici daha sonra bu verileri diğer düğümler aracılığıyla hedefine iletir.

Düğüm terimi, tek bir görevin parçalandığı ve işlenmek üzere birden fazla düğüme dağıtıldığı dağıtık bilgi işlem bağlamında da yaygın olarak kullanılır. Bu, süreci hızlandırmak ve daha verimli hale getirmek için yapılır.

Son olarak, programlama bağlamında düğüm, bir programlama dili veya çerçevesindeki bir öğedir. Özellikle, verileri ve bu veriler üzerinde işlem yapabilen işlevleri içeren bir öğedir. Başka bir deyişle, düğüm, veri ve işlevlere sahip bir nesnedir.

Proxy Seçin ve Satın Alın

Veri Merkezi Proxyleri

Dönen Proxyler

UDP Proxyleri

Dünya Çapında 10.000'den Fazla Müşterinin Güvendiği

Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri flowch.ai
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri