Węzeł (obliczeniowy)

Węzeł, w kontekście informatyki, jest ogólnym terminem określającym urządzenie podłączone do sieci. Może odnosić się do dowolnego komputera w sieci lub do pojedynczego punktu połączenia w większym systemie. Jest często używany w odniesieniu do fizycznego urządzenia sieciowego, takiego jak router, przełącznik lub punkt dostępu.

W bardziej ogólnym kontekście termin węzeł może być używany do opisania dowolnego urządzenia komputerowego, które przechowuje i wymienia dane z innymi węzłami. Komputery stacjonarne, laptopy, tablety, smartfony i inne urządzenia komputerowe mieszczą się w tej definicji.

Jeśli chodzi o sieci, węzły służą do przekazywania danych między innymi węzłami. Na przykład, gdy komputer jest podłączony do Internetu, wysyła dane do routera internetowego za pośrednictwem węzła, a router następnie przekazuje te dane do miejsca docelowego za pośrednictwem innych węzłów.

Termin węzeł jest również powszechnie używany w kontekście obliczeń rozproszonych, gdzie pojedyncze zadanie jest dzielone i dystrybuowane do wielu węzłów w celu przetworzenia. Ma to na celu przyspieszenie procesu i uczynienie go bardziej wydajnym.

Wreszcie, w kontekście programowania, węzeł jest elementem w języku programowania lub frameworku. W szczególności jest to element zawierający dane i wszelkie funkcje, które mogą działać na tych danych. Innymi słowy, węzeł jest obiektem z danymi i funkcjami.

Wybierz i kup proxy

Serwery proxy dla centrów danych

Obrotowe proxy

Serwery proxy UDP

Zaufało nam ponad 10000 klientów na całym świecie

Klient proxy
Klient proxy
Klient proxy flowch.ai
Klient proxy
Klient proxy
Klient proxy