Knooppunt (computers)

Node is in de context van computergebruik een algemene term voor een apparaat dat verbonden is met een netwerk. Het kan verwijzen naar een individuele computer in een netwerk, of het kan verwijzen naar een enkel verbindingspunt in een groter systeem. Het wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar een fysiek netwerkapparaat zoals een router, switch of toegangspunt.

In een meer algemene context kan de term knooppunt worden gebruikt om elk computerapparaat aan te duiden dat gegevens opslaat en uitwisselt met andere knooppunten. Desktopcomputers, laptops, tablets, smartphones en andere computerapparaten vallen allemaal onder deze definitie.

In termen van netwerken worden knooppunten gebruikt om gegevens door te sturen tussen andere knooppunten. Wanneer een computer bijvoorbeeld verbonden is met het internet, stuurt hij gegevens via een knooppunt naar de internetrouter en de router stuurt die gegevens dan door naar hun bestemming via andere knooppunten.

De term node wordt ook vaak gebruikt in de context van gedistribueerd computergebruik, waarbij een enkele taak wordt opgesplitst en verdeeld over meerdere nodes voor verwerking. Dit wordt gedaan om het proces te versnellen en efficiënter te maken.

Ten slotte is een knooppunt in de context van programmeren een element in een programmeertaal of raamwerk. Het is in het bijzonder een element dat gegevens bevat en functies die op die gegevens kunnen reageren. Met andere woorden, een node is een object met gegevens en functies.

Proxy kiezen en kopen

Datacenter Proxies

Roterende volmachten

UDP-proxy's

Vertrouwd door meer dan 10.000 klanten wereldwijd

Proxy-klant
Proxy-klant
Proxyklant flowch.ai
Proxy-klant
Proxy-klant
Proxy-klant