Uzel (výpočetní technika)

Uzel je v kontextu výpočetní techniky obecný termín pro zařízení připojené k síti. Může odkazovat na jakýkoli jednotlivý počítač v síti nebo může odkazovat na jeden bod připojení ve větším systému. Často se používá k označení fyzického síťového zařízení, jako je směrovač, přepínač nebo přístupový bod.

V obecnějším kontextu lze termín uzel použít k popisu jakéhokoli výpočetního zařízení, které ukládá a vyměňuje data s jinými uzly. Do této definice spadají stolní počítače, notebooky, tablety, smartphony a další výpočetní zařízení.

Pokud jde o sítě, uzly se používají k předávání dat mezi jinými uzly. Například, když je počítač připojen k internetu, odešle data do internetového routeru přes uzel a router pak tato data předá do cíle přes jiné uzly.

Termín uzel se také běžně používá v kontextu distribuovaného počítání, kde je jeden úkol rozdělen a distribuován do více uzlů ke zpracování. To se provádí za účelem urychlení a zefektivnění procesu.

A konečně, v kontextu programování je uzel prvkem v programovacím jazyce nebo frameworku. Konkrétně se jedná o prvek, který zahrnuje data a jakékoli funkce, které mohou na tato data působit. Jinými slovy, uzel je objekt s daty a funkcemi.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník