Çöp girişi, çöp çıkışı (GIGO), bilgisayar programlama ve siber güvenlik alanında yaygın olarak kullanılan bir ifadedir. Bir bilgisayarın yalnızca kaliteli bilgiyi işleyeceği kavramını tanımlamak için kullanılır; giriş verilerinin kalitesi düşükse, bilgisayar tarafından oluşturulan çıktının hatalı olması muhtemeldir.

GIGO, ilk kez 1960'larda Walter Shewhart tarafından ortaya atılan bir bilgisayar endüstrisi atasözüdür. Bu ifade, geçersiz veriler hatalı sonuçlara yol açacağından, verileri işlemeye çalışmadan önce verileri doğrulamanın önemini vurgulamak için kullanılır.

Modern GIGO her zaman genellikle çeşitli kaynaklardan gelen verilerin toplanmasıyla başlar. Daha sonra bu verilerin doğruluğu ve eksiksizliği kontrol edilmelidir. Uygun bir temizleme yapılmadığı takdirde, çöp verileri otomatik bir komut dosyası veya manuel giriş kullanılarak bir veritabanına işlenebilir. Bu, hatalı sonuçlara neden olabilecek bozuk verilere yol açabilir.

Siber güvenlik alanında GIGO, kötü amaçlı giriş ve çıkışlar için de geçerlidir. Kötü amaçlı yazılım geliştiricileri, bilgisayar sistemlerindeki güvenlik açıklarını tespit ederek bunları gizli bilgilere erişim sağlamak için kullanır. Bu durumda giriş verileri bozuk veya kötü amaçlıysa, çıkış verileri bilgisayar korsanları tarafından kendi çıkarları doğrultusunda değiştirilebilir ve kullanılabilir.

GIGO'nun en iyi uygulamaları arasında veri bileşiminin ve doğruluğunun doğrulanması ve bilgisayar sistemlerini kötü amaçlı girişlerden korumak için uygun güvenlik protokollerinin kullanılması yer alır. Kalite güvence ekipleri, işlenmeden ve çıktı alınmadan önce verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini doğrulayabilir. Bunu yapmak, bilgisayar sisteminin doğru kullanılmasını ve çıktının doğru olmasını sağlar.

Sonuç olarak GIGO, bilgisayar programlama ve siber güvenlik alanında önemli bir kavramdır. Kaliteli girdi verileri kaliteli çıktı sağlar, bu nedenle verilerin bir bilgisayar sistemine verilmeden önce temizlenmesi ve doğrulanması kritik öneme sahiptir. Bunu yapmak çıktının doğru ve güvenilir olmasını sağlar.

Proxy Seçin ve Satın Alın

Veri Merkezi Proxyleri

Dönen Proxyler

UDP Proxyleri

Dünya Çapında 10.000'den Fazla Müşterinin Güvendiği

Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri flowch.ai
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri