Prügi sisse, prügi välja (GIGO) on arvutiprogrammeerimise ja küberturvalisuse valdkonnas sageli kasutatav fraas. Seda kasutatakse kontseptsiooni kirjeldamiseks, et arvuti töötleb ainult kvaliteetset teavet; kui sisendandmed on halva kvaliteediga, on arvuti genereeritud väljund tõenäoliselt vigane.

GIGO on arvutitööstuse kõnekäänd, mille võttis esmakordselt kasutusele 1960. aastatel Walter Shewhart. Seda fraasi kasutatakse andmete kinnitamise tähtsuse rõhutamiseks enne nende töötlemist, kuna kehtetud andmed põhjustavad ebatäpseid tulemusi.

Kaasaegne GIGO algab alati andmete kogumisest, mis on sageli pärit erinevatest allikatest. Seejärel tuleb nende andmete täpsust ja täielikkust kontrollida. Ilma nõuetekohase puhastamiseta saab prügiandmeid töödelda andmebaasi, kasutades automaatset skripti või käsitsi sisestamist. See võib põhjustada andmete rikkumist, mis võib põhjustada ebatäpseid tulemusi.

Küberturvalisuse valdkonnas kehtib GIGO ka pahatahtlikule sisendile ja väljundile. Pahavaraarendajad avastavad turvaauke arvutisüsteemides, kasutades neid ära konfidentsiaalsele teabele juurdepääsu saamiseks. Kui antud juhul on sisendandmed rikutud või pahatahtlikud, võivad häkkerid väljundandmeid muuta ja neid enda huvides ära kasutada.

GIGO parimad tavad hõlmavad andmete koostise ja täpsuse kontrollimist ning korralike turvaprotokollide kasutamist arvutisüsteemide kaitsmiseks pahatahtliku sisendi eest. Kvaliteedi tagamise meeskonnad saavad kontrollida andmete täpsust ja usaldusväärsust enne nende töötlemist ja väljastamist. See tagab, et arvutisüsteemi kasutatakse õigesti ja väljund on täpne.

Kokkuvõtteks võib öelda, et GIGO on arvutiprogrammeerimise ja küberturvalisuse valdkonnas oluline kontseptsioon. Kvaliteetsed sisendandmed annavad kvaliteetse väljundi, mistõttu on oluline, et andmed puhastataks ja kontrollitaks enne arvutisüsteemi andmist. See tagab, et väljund on täpne ja usaldusväärne.

Vali ja osta proxy

Andmekeskuse proksid

Pöörlevad proksid

UDP Proxy'd

Usaldab üle 10 000 kliendi kogu maailmas

Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient flowch.ai
Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient