Garbage in, Garbage Out (GIGO) là cụm từ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực lập trình máy tính và an ninh mạng. Nó được dùng để mô tả khái niệm rằng máy tính sẽ chỉ xử lý thông tin có chất lượng; nếu dữ liệu đầu vào có chất lượng kém thì đầu ra do máy tính tạo ra có thể bị lỗi.

GIGO là một câu ngạn ngữ trong ngành máy tính được Walter Shewhart đặt ra lần đầu tiên vào những năm 1960. Cụm từ này được sử dụng để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác thực dữ liệu trước khi cố gắng xử lý dữ liệu đó, vì dữ liệu không hợp lệ sẽ dẫn đến kết quả không chính xác.

GIGO hiện đại luôn bắt đầu bằng việc thu thập dữ liệu, thường từ nhiều nguồn khác nhau. Dữ liệu này sau đó phải được kiểm tra tính chính xác và đầy đủ. Nếu không được dọn dẹp đúng cách, dữ liệu rác có thể được xử lý vào cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng tập lệnh tự động hoặc nhập thủ công. Điều này có thể dẫn đến dữ liệu bị hỏng, dẫn đến kết quả không chính xác.

Trong lĩnh vực an ninh mạng, GIGO cũng áp dụng cho đầu vào và đầu ra độc hại. Các nhà phát triển phần mềm độc hại phát hiện các lỗ hổng trong hệ thống máy tính, khai thác chúng để có quyền truy cập vào thông tin bí mật. Nếu dữ liệu đầu vào trong trường hợp này bị hỏng hoặc độc hại, dữ liệu đầu ra có thể bị tin tặc thay đổi và khai thác vì lợi ích riêng của chúng.

Các phương pháp hay nhất của GIGO bao gồm xác minh thành phần và độ chính xác của dữ liệu, cũng như sử dụng các giao thức bảo mật thích hợp để bảo vệ hệ thống máy tính khỏi đầu vào độc hại. Các nhóm đảm bảo chất lượng có thể xác minh tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu trước khi dữ liệu được xử lý và xuất ra. Việc thực hiện này đảm bảo rằng hệ thống máy tính đang được sử dụng đúng cách và kết quả đầu ra là chính xác.

Tóm lại, GIGO là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực lập trình máy tính và an ninh mạng. Dữ liệu đầu vào chất lượng mang lại đầu ra chất lượng, vì vậy điều quan trọng là dữ liệu phải được làm sạch và xác minh trước khi đưa vào hệ thống máy tính. Làm như vậy đảm bảo rằng kết quả đầu ra là chính xác và đáng tin cậy.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền