Barkod, envanter kontrolü, perakende fiyatlandırma ve izleme dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için kullanılan sayıları ve bazen karakterleri temsil eden çeşitli genişlik ve boşluklarda paralel çizgilerden oluşan desenlerle bir öğeye bağlı bir etikete basılan makine tarafından okunabilir bir koddur. Barkodlar 1970'lerin başından beri kullanılmaktadır ve günümüzde de yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Bir barkod tipik olarak dört bölümden oluşur: sessiz bölge, başlangıç ve bitiş kodları, veri ve sağlama toplamı karakteri. Sessiz bölge, barkodu çevresindeki metin veya grafiklerden ayıran ve tarayıcıya kodu okumaya başlaması için sinyal veren herhangi bir basılı veya görsel bilgi içermeyen bir alandır. Başlangıç kodu barkodun ilk kısmıdır ve tarayıcıya taramakta olduğu barkodun türünü belirtir. Durdurma kodu barkodun son kısmıdır ve taranan kodun sonunu işaret eder. Bu başlangıç ve durdurma kodlarının içinde, ürünün seri numarası veya ürün adı gibi bilgileri içeren ana veriler bulunur. Son olarak, sağlama toplamı karakteri kodun doğruluğunu kontrol etmek için kullanılan bir algoritmadır.

Barkodlar tipik olarak iki ana kategoride gruplandırılır: Doğrusal veya 1D barkodlar ve 2D barkodlar. Doğrusal barkodlar en yaygın olanlarıdır ve kodun bilgilerini içeren yatay çizgiler, dikey çizgiler ve boşluklardan yararlanır. Doğrusal barkodlara örnek olarak Code 39 ve Code 128 verilebilir. İstiflenmiş barkodlar olarak da bilinen 2D barkodlar, doğrusal barkodlardan çok daha fazla veri tutabilen iki boyutlu bir düzende düzenlenmiş birden fazla doğrusal barkoddan oluşur. 2D barkodlara örnek olarak QR kodları ve DataMatrix verilebilir.

Barkodlar imalat, perakende ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Üretimde, barkodlar parçaları ve bileşenleri tanımlamak için kullanılır ve montaj işlemi sırasında doğru parçaların seçilmesini sağlamaya yardımcı olur. Perakende sektöründe barkodlar, mağazaların ürünleri hızlı bir şekilde taramasına ve fiyatlandırmasına olanak tanıyarak zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Sağlık hizmetlerinde barkodlar, hasta kayıtlarının izlenmesi ve doğru faturalandırmanın yanı sıra hataları azaltmak için ilaçların ve dozajların kaydedilmesi için gereklidir.

Barkodlar, girdi verilerini yorumlamak için kullanılabilecekleri veya uygulamalardaki nesneleri ve verileri izlemek için kullanılabilecekleri bilgisayar programlamasında da kullanılır. Barkodların programlamada nasıl kullanılabileceğine ilişkin örnekler arasında bir envanter sistemindeki öğelerin izlenmesi, kimlik kartlarının ve güvenlik rozetlerinin takip edilmesi ve hatta kısıtlı alanlara erişim sağlanması sayılabilir.

Genel olarak barkodlar, perakendeden sağlık sektörüne ve bilgisayar programcılığına kadar uzanan çok sayıda kullanım alanına sahip güçlü araçlardır. Modern dünyanın artan talepleriyle birlikte, barkodların teknoloji odaklı dünyamızda giderek artan bir rol oynayacağı kesindir.

Proxy Seçin ve Satın Alın

Veri Merkezi Proxyleri

Dönen Proxyler

UDP Proxyleri

Dünya Çapında 10.000'den Fazla Müşterinin Güvendiği

Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri flowch.ai
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri