Čárový kód je strojově čitelný kód vytištěný na štítku připojeném k položce se vzory paralelních čar různé šířky a mezer, které představují čísla a někdy i znaky, které se používají pro různé aplikace, včetně řízení zásob, maloobchodních cen a sledování. Čárové kódy se používají od počátku 70. let 20. století a jsou široce používány i dnes.

Čárový kód se obvykle skládá ze čtyř částí: klidové zóny, počátečního a koncového kódu, dat a znaku kontrolního součtu. Tichá zóna je oblast bez jakýchkoli tištěných nebo vizuálních informací, která odděluje čárový kód od okolního textu nebo grafiky a signalizuje skeneru, aby začal číst kód. Startovací kód je první částí čárového kódu a indikuje skeneru typ čárového kódu, který snímá. Stop kód je poslední částí čárového kódu a signalizuje konec naskenovaného kódu. V rámci těchto start a stop kódů jsou hlavní data, která obsahují informace, jako je sériové číslo produktu nebo název produktu. Konečně znak kontrolního součtu je algoritmus používaný ke kontrole přesnosti kódu.

Čárové kódy jsou obvykle seskupeny do dvou hlavních kategorií: lineární nebo 1D čárové kódy a 2D čárové kódy. Lineární čárové kódy jsou nejběžnější a využívají vodorovné čáry, svislé čáry a mezery, které obsahují informace o kódu. Příklady lineárních čárových kódů zahrnují Code 39 a Code 128. 2D čárové kódy, také známé jako vrstvené čárové kódy, se skládají z více lineárních čárových kódů uspořádaných do dvourozměrného vzoru, který pojme mnohem více dat než lineární čárové kódy. Příklady 2D čárových kódů zahrnují QR kódy a DataMatrix.

Čárové kódy jsou široce používány v různých průmyslových odvětvích, včetně výroby, maloobchodu a zdravotnictví. Ve výrobě se čárové kódy používají k identifikaci dílů a součástí, což pomáhá zajistit, aby byly během montážního procesu vybrány správné díly. V maloobchodě umožňují čárové kódy obchodům rychle skenovat a oceňovat produkty, což šetří čas a peníze. Ve zdravotnictví jsou čárové kódy zásadní pro sledování záznamů pacientů a zajištění přesného účtování, stejně jako pro zaznamenávání léků a dávek, aby se omezily chyby.

Čárové kódy se také používají v počítačovém programování, kde mohou být použity k interpretaci vstupních dat nebo ke sledování objektů a dat v aplikacích. Příklady toho, jak lze čárové kódy použít při programování, zahrnují sledování položek v inventárním systému, sledování identifikačních karet a bezpečnostních odznaků nebo dokonce poskytování přístupu do zakázaných oblastí.

Celkově jsou čárové kódy výkonnými nástroji s mnoha možnostmi využití od maloobchodu až po zdravotnický průmysl a počítačové programování. S rostoucími požadavky moderního světa budou čárové kódy hrát v našem světě založeném na technologiích stále větší roli.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník