Fonksiyon, prosedür veya rutin olarak da bilinen alt rutin, bilgisayar programlamada belirli bir görevi yerine getiren bir kod bölümüdür. Bir alt rutin genellikle daha büyük bir programı daha küçük ve daha yönetilebilir kod parçalarına ayırmak için kullanılır. Alt rutinler girdi değerlerini kabul edebilir, verileri işleyebilir ve bir çıktı ya da sonuç döndürebilir.

Alt rutinler, yapı sağlayarak, tekrarı azaltarak ve verimliliği artırarak bir programın düzgün çalıştığından emin olmak için önemlidir. Alt rutinleri kullanmanın diğer faydaları arasında hata ayıklamayı kolaylaştırmak ve kodu yeniden kullanmak yer alır. Bir alt rutini çağırmak için, bir program genellikle "çağrı" veya "atlama" olarak bilinen özel bir komut kullanır.

Assembly dili, özyinelemeli, iş parçacığı güvenli, seri, döngü ve kesme rutinleri dahil olmak üzere çeşitli alt rutin türleri vardır. Assembly dili alt rutinleri genellikle C++ ve Java gibi düşük seviyeli programlama dillerinde kullanılır. Özyinelemeli alt rutinler, belirli bir koşul karşılanana kadar bir kodu birden çok kez tekrarlamak için kullanılır. Öte yandan, iş parçacığı güvenli alt rutinler, bir programın herhangi bir çakışma yaratmadan kullanıcılardan gelen birden fazla isteği işleyebilmesini sağlamak için kullanılır.

Buna ek olarak, seri alt rutinler bir sıradaki talimatları yürütmek için kullanılır, döngü alt rutinleri istenen çıktıyı bulana kadar belirli bir kodu tekrar tekrar tekrarlar ve kesme rutinleri, tipik olarak klavye veya fare gibi harici bir cihazdan gelen belirli bir koşulu veya sinyali işler.

Genel olarak, alt rutinler daha uzun ve karmaşık bilgisayar programlarını parçalara ayırmak ve yönetmek için kullanılır. Programcılar alt rutinleri kullanarak kodu kolayca tanımlayabilir, hata ayıklayabilir ve yeniden kullanabilir. Bu nedenle, alt rutinler herhangi bir bilgisayar programının önemli bir parçasıdır.

Proxy Seçin ve Satın Alın

Veri Merkezi Proxyleri

Dönen Proxyler

UDP Proxyleri

Dünya Çapında 10.000'den Fazla Müşterinin Güvendiği

Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri flowch.ai
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri