Podprogram, znany również jako funkcja, procedura lub rutyna, to sekcja kodu, która wykonuje określone zadanie w programowaniu komputerowym. Podprogram jest często używany do dzielenia większego programu na mniejsze i łatwiejsze w zarządzaniu fragmenty kodu. Podprogramy mogą akceptować wartości wejściowe, przetwarzać dane i zwracać dane wyjściowe lub wynik.

Podprogramy są ważne, aby upewnić się, że program działa poprawnie, zapewniając strukturę, redukując powtórzenia i poprawiając wydajność. Inne korzyści płynące z używania podprogramów obejmują ułatwienie debugowania i ponowne wykorzystanie kodu. Aby wywołać podprogram, program używa specjalnej instrukcji, często nazywanej "wywołaniem" lub "skokiem".

Istnieją różne rodzaje podprogramów, w tym podprogramy języka asemblera, rekurencyjne, bezpieczne dla wątków, szeregowe, pętle i procedury przerwań. Podprogramy języka asemblera są zwykle używane w językach programowania niskiego poziomu, takich jak C++ i Java. Podprogramy rekurencyjne służą do wielokrotnego powtarzania kodu, aż do spełnienia określonego warunku. Z drugiej strony, podprogramy bezpieczne dla wątków są używane w celu zapewnienia, że program może obsługiwać wiele żądań od użytkowników bez tworzenia konfliktów.

Ponadto podprogramy szeregowe są używane do wykonywania instrukcji w sekwencji, podprogramy pętli powtarzają określony kod w kółko, dopóki nie znajdzie pożądanego wyjścia, a procedury przerwań obsługują określony stan lub sygnał, zwykle z urządzenia zewnętrznego, takiego jak klawiatura lub mysz.

Ogólnie rzecz biorąc, podprogramy są używane do dzielenia i zarządzania dłuższymi, złożonymi programami komputerowymi. Korzystając z podprogramów, programiści mogą łatwo identyfikować, debugować i ponownie wykorzystywać kod. Jako takie, podprogramy są istotną częścią każdego programu komputerowego.

Wybierz i kup proxy

Serwery proxy dla centrów danych

Obrotowe proxy

Serwery proxy UDP

Zaufało nam ponad 10000 klientów na całym świecie

Klient proxy
Klient proxy
Klient proxy flowch.ai
Klient proxy
Klient proxy
Klient proxy