Doğrusal regresyon, bağımlı bir değişken (sonuç) ile bir veya daha fazla bağımsız değişken (sonucu etkileyebilecek faktörler) arasındaki doğrusal ilişkileri tanımlamak için kullanılan bir istatistiksel analiz türüdür. Denetimli makine öğreniminin bir biçimidir; yani tahminlerde bulunmak için etiketli bir eğitim setinden elde edilen verilere dayanır.

Gelecekteki eğilimleri tahmin etmek ve verilere dayalı kararlar vermek için doğrusal regresyon kullanılır. Bilinen sonuçlara ve faktörlere dayalı olarak satış, gelir veya reklam etkinliği gibi belirli bir değişkenin gelecekteki değerini tahmin etmek için kullanılabilir. Aynı zamanda belirli olayların meydana gelme olasılığını tahmin etmek için risk analizinde ve tahminde de kullanılır.

Doğrusal regresyon, veri noktalarına en iyi uyan düz bir çizgi çizerek çalışır. Bu çizgiye regresyon çizgisi denir ve verilere dayalı tahminler yapmak için kullanılabilir. Genellikle bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü ölçen bir korelasyon katsayısıyla birlikte kullanılır.

Doğrusal regresyon algoritması finans, ekonomi, pazarlama ve veri bilimi dahil olmak üzere birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Algoritma tahmine dayalı analitik, tahmin ve regresyon analizi için kullanılabilir. Ayrıca sağlık hizmetlerinde, örneğin tıbbi durumlar ve tedavilerdeki eğilimleri belirlemek için de kullanılır.

Doğrusal regresyon, en eski ve en yaygın kullanılan istatistiksel yöntemlerden biridir. Verileri analiz etmek ve tahminlerde bulunmak için güçlü bir araçtır ancak verilerdeki temel kalıpları anlamanın yerine kullanılmamalıdır.

Proxy Seçin ve Satın Alın

Veri Merkezi Proxyleri

Dönen Proxyler

UDP Proxyleri

Dünya Çapında 10.000'den Fazla Müşterinin Güvendiği

Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri flowch.ai
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri