Vstup/výstup, běžně označovaný jako I/O, je základním konceptem výpočetní techniky, který popisuje interakci mezi počítačovým systémem a vnějším světem. I/O zahrnuje jak fyzická spojení, tak digitální komunikaci mezi počítači a periferními zařízeními. Je organizován do kategorií I/O založených na zařízení a na síti, přičemž první třídí zařízení, jako jsou diskové jednotky, klávesnice a myši, a druhé zahrnuje technologie, jako je Wi-Fi, Bluetooth nebo modemy.

Ve výpočetní technice běžně používané I/O techniky zahrnují přenos dat z jednoho zdroje do druhého prostřednictvím fyzických médií. To zahrnuje cokoli od připojení USB přes ukládání dat na pevné disky a flash disky až po bezdrátové datové sítě pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth. V každém případě je výstup z jednoho systému odeslán do druhého, který pak data zpracovává. To se provádí pomocí různých protokolů, jako je TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

I/O se také používá k označení toho, jak počítač komunikuje s uživatelem prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní (GUI) nebo technologie virtuální reality. Mezi typické příklady patří zařízení s dotykovou obrazovkou, jako jsou chytré telefony nebo tablety, nebo holografické displeje.

I/O je zásadní pro moderní počítačové systémy a programy. Bez něj by stroje neměly žádný způsob interakce se zdroji dat a uživatelem, což by vedlo k neefektivním počítačovým zkušenostem. Jde tedy o důležitý základní koncept výpočetní a informační technologie, kterému musí studenti předmětu rozumět.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník