Đầu vào/Đầu ra, thường được gọi là I/O, là một khái niệm cốt lõi trong điện toán mô tả sự tương tác giữa hệ thống máy tính và thế giới bên ngoài. I/O bao gồm cả kết nối vật lý và giao tiếp kỹ thuật số giữa máy tính và thiết bị ngoại vi. Nó được tổ chức thành các danh mục I/O dựa trên thiết bị và dựa trên mạng, trong đó các thiết bị phân loại trước đây như ổ đĩa, bàn phím và chuột, còn danh mục sau bao gồm các công nghệ như Wi-Fi, Bluetooth hoặc modem.

Trong điện toán, các kỹ thuật I/O thường được sử dụng liên quan đến việc truyền dữ liệu từ nguồn này sang nguồn khác thông qua phương tiện vật lý. Điều này bao gồm mọi thứ từ kết nối USB đến lưu trữ dữ liệu trên ổ cứng và ổ flash, đến kết nối mạng dữ liệu không dây bằng Wi-Fi hoặc Bluetooth. Trong mỗi trường hợp, đầu ra từ hệ thống này được gửi đến hệ thống khác, sau đó hệ thống này sẽ xử lý dữ liệu. Việc này được thực hiện bằng cách sử dụng các giao thức khác nhau, chẳng hạn như TCP/IP (Giao thức điều khiển truyền/Giao thức Internet).

I/O cũng được sử dụng để chỉ cách máy tính tương tác với người dùng, thông qua giao diện người dùng đồ họa (GUI) hoặc công nghệ thực tế ảo. Ví dụ điển hình về điều này bao gồm các thiết bị màn hình cảm ứng, như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng hoặc màn hình ba chiều.

I/O rất quan trọng đối với các chương trình và hệ thống máy tính hiện đại. Nếu không có nó, máy móc sẽ không có cách nào để tương tác với nguồn dữ liệu và người dùng, dẫn đến trải nghiệm sử dụng máy tính không hiệu quả. Do đó, đây là một khái niệm nền tảng quan trọng của máy tính và công nghệ thông tin và là một khái niệm mà học sinh của môn học phải hiểu.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền