Input/Output, biasanya dirujuk sebagai I/O, ialah konsep teras dalam pengkomputeran yang menerangkan interaksi antara sistem komputer dan dunia luar. I/O merangkumi kedua-dua sambungan fizikal dan komunikasi digital antara komputer dan peranti persisian. Ia disusun mengikut kategori I/O berasaskan peranti dan berasaskan rangkaian, dengan peranti mengelaskan dahulu seperti pemacu cakera, papan kekunci dan tetikus, dan yang kedua meliputi teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth atau modem.

Dalam pengkomputeran, teknik I/O yang biasa digunakan melibatkan pemindahan data dari satu sumber ke sumber lain melalui media fizikal. Ini termasuk apa-apa sahaja daripada sambungan USB ke storan data pada pemacu keras dan pemacu kilat, kepada rangkaian data wayarles menggunakan Wi-Fi atau Bluetooth. Dalam setiap kes, output dari satu sistem dihantar ke yang lain, yang kemudiannya memproses data. Ini dilakukan menggunakan protokol yang berbeza, seperti TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

I/O juga digunakan untuk merujuk kepada cara komputer berinteraksi dengan pengguna, melalui antara muka pengguna grafik (GUI) atau teknologi realiti maya. Contoh biasa ini termasuk peranti skrin sentuh, seperti telefon pintar atau tablet, atau paparan holografik.

I/O adalah penting kepada sistem dan program komputer moden. Tanpanya, mesin tidak akan mempunyai cara untuk berinteraksi dengan sumber data dan pengguna, yang membawa kepada pengalaman pengkomputeran yang tidak berkesan. Oleh itu, ia merupakan konsep asas yang penting dalam pengkomputeran dan teknologi maklumat, dan satu yang mesti difahami oleh pelajar mata pelajaran tersebut.

Pilih dan Beli Proksi

Proksi Pusat Data

Proksi Berputar

Proksi UDP

Dipercayai Oleh 10000+ Pelanggan Seluruh Dunia

Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Aliran Pelanggan Proksi.ai
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi