ADC, herhangi bir analog sinyali dijital sinyale dönüştürmek için kullanılan bir cihaz olan Analog-Dijital Dönüştürücü anlamına gelir. Analog sinyal, sürekli olan ve genellikle düzgün bir dalga formu ile karakterize edilen bir sinyaldir. Dijital sinyal ise önceden tanımlanmış aralıklarla ayrık durumlardan oluşan bir sinyaldir.

Bir ADC genellikle ses, radyo sinyalleri veya diğer analog sinyalleri daha sonra dijital sistemler tarafından kullanılabilecek dijital değerlere dönüştürmek için kullanılır. Örneğin, bilgisayarlar bu dönüştürücüleri müzik gibi ses girişlerini almak ve dijital sinyallere dönüştürmek için kullanır. Çoğu durumda, bu sinyaller daha sonra orijinal analog sinyale doğru bir şekilde geri dönüştürülebilir.

Bir ADC, her ikisi de dönüşümde önemli bir rol oynayan iki ana bileşenden oluşur. İlk bileşen, analog sinyali almaktan, yükseltmekten ve gelen sinyal için sabit bir referans voltajı sağlamaktan sorumlu olan Analog Ön Uçtur. İkinci bileşen ise güçlendirilmiş sinyali alan ve Dijital Sinyal İşleme tekniklerini kullanarak dijital bir forma dönüştüren Dijital Ön Uçtur.

Bir ADC'nin doğru bir dönüşüm sağlamada başarılı olabilmesi için dikkate alınması gereken çeşitli faktörler vardır. Bunlar arasında doğruluk, örnekleme hızı, niceleme için kullanılan bit sayısı, dinamik aralık, hız, güç ve maliyet yer alır.

ADC'ler robotik, ev otomasyonu, ses ve video uygulamaları ve telekomünikasyon sistemleri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Sürekli genişleyen dijital dünyanın son derece önemli bir parçası haline gelmişlerdir.

Proxy Seçin ve Satın Alın

Veri Merkezi Proxyleri

Dönen Proxyler

UDP Proxyleri

Dünya Çapında 10.000'den Fazla Müşterinin Güvendiği

Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri flowch.ai
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri