ADC je zkratka pro Analog-to-Digital Converter, zařízení používané k převodu jakéhokoli analogového signálu na digitální signál. Analogový signál je signál, který je spojitý a obvykle se vyznačuje hladkým průběhem. Digitální signál je signál, který se skládá z diskrétních stavů v předem definovaných intervalech.

ADC se často používá k převodu zvuku, rádiových signálů nebo jiných analogových signálů na digitální hodnoty, které pak mohou být použity digitálními systémy. Počítače například používají tyto převodníky k přijímání zvukových vstupů, jako je hudba, a jejich převádění na digitální signály. Ve většině případů lze tyto signály přesně převést zpět na původní analogový signál.

ADC se skládá ze dvou hlavních složek, z nichž obě hrají důležitou roli při konverzi. První komponentou je Analog Frontend, který je zodpovědný za příjem analogového signálu, jeho zesílení a poskytování stabilního referenčního napětí pro příchozí signál. Druhou složkou je Digital Frontend, který přijímá zesílený signál a převádí jej do digitální podoby pomocí technik digitálního zpracování signálu.

Aby byl ADC úspěšný při poskytování přesné konverze, je třeba vzít v úvahu několik faktorů. Patří mezi ně přesnost, vzorkovací frekvence, počet bitů použitých pro kvantizaci, dynamický rozsah, rychlost, výkon a cena.

ADC se používají v různých aplikacích, včetně robotiky, domácí automatizace, audio a video aplikací a telekomunikačních systémů. Staly se nesmírně důležitou součástí neustále se rozšiřujícího digitálního světa.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník