Notacja Big O to notacja matematyczna używana w informatyce do opisywania złożoności algorytmu. Opisuje wydajność lub złożoność algorytmu pod względem liczby wykonywanych obliczeń. Notacja Big O służy do pomiaru złożoności czasowej i pamięciowej algorytmu, umożliwiając porównanie dwóch lub więcej algorytmów.

Notacja Big O jest reprezentowana za pomocą litery "O", po której następuje parametr n. Parametr n reprezentuje długość danych wejściowych algorytmu. Litera "O" jest również znana jako "kolejność" wydajności algorytmu w odniesieniu do rozmiaru danych wejściowych. Na przykład notacja O(n) oznacza "algorytm ma złożoność czasową rzędu n" lub "jego czas działania rośnie liniowo wraz z rozmiarem danych wejściowych". Oznacza to, że gdy rozmiar danych wejściowych rośnie, liczba obliczeń, które algorytm musi wykonać, wzrasta proporcjonalnie.

Notacja Big O jest przydatna do szybkiego porównywania algorytmów na podstawie ich złożoności czasowej i przestrzennej. Analizując złożoność konkurujących algorytmów, programiści mogą określić, który z nich jest najbardziej wydajny i wybrać najbardziej odpowiedni dla swojego projektu.

Notacja Big O jest często używana w połączeniu z notacją Big Theta i Big Omega. Notacja Big Theta jest podobna do notacji Big O, ale jest bardziej precyzyjna, ponieważ oznacza tylko dolną i górną granicę wydajności algorytmu. Notacja Big Omega jest używana do oznaczania dolnej granicy wydajności algorytmu i rzadko jest używana samodzielnie.

Notacja Big O jest potężnym narzędziem do analizy złożoności czasowej i pamięciowej algorytmów oraz do szybkiego porównywania wydajności konkurencyjnych algorytmów. W związku z tym jest szeroko stosowana w informatyce.

Wybierz i kup proxy

Serwery proxy dla centrów danych

Obrotowe proxy

Serwery proxy UDP

Zaufało nam ponad 10000 klientów na całym świecie

Klient proxy
Klient proxy
Klient proxy flowch.ai
Klient proxy
Klient proxy
Klient proxy