Thẻ giao diện mạng (NIC) là thành phần phần cứng máy tính cho phép thiết bị điện tử kết nối và tương tác với mạng máy tính. Nó cung cấp kết nối vật lý giữa các mạng máy tính và một máy tính, máy chủ hoặc thiết bị hỗ trợ mạng riêng lẻ. Hầu hết các NIC hiện đại đều hỗ trợ nhiều tốc độ khác nhau từ 100 Mbps đến 10 Gbps trở lên, tùy thuộc vào khả năng của nó và thực hiện nhiều chức năng khác bao gồm xử lý dữ liệu đến, đánh địa chỉ các gói dữ liệu, định tuyến gói dữ liệu và kiểm tra lỗi.

NIC có thể ở bên trong hoặc bên ngoài thiết bị. Thẻ bên trong thường được cài đặt trên bo mạch chủ của máy tính hoặc thiết bị hỗ trợ mạng, trong khi thẻ bên ngoài (Còn được gọi là NIC mở rộng hoặc thiết bị ngoại vi) được kết nối qua kết nối USB, firewire hoặc giao diện khác. Tùy thuộc vào ngữ cảnh, NIC cũng có thể được gọi là bộ điều hợp cổng, modem hoặc bộ điều hợp mạng.

NIC là thành phần cần thiết trong mạng Có dây (Ethernet) hoặc Không dây (Wi-Fi), nơi chúng hoạt động như một giao diện để các máy tính trên mạng giao tiếp với nhau. Đặc biệt, NIC chịu trách nhiệm cung cấp kết nối giữa phương tiện vật lý (cáp hoặc không dây) và lớp “logic” của ngăn xếp giao thức mạng. Điều này bao gồm việc xử lý các gói giao thức mạng, địa chỉ IP, xử lý lỗi và các chức năng mạng khác.

NIC có sẵn ở nhiều dạng hệ số khác nhau, trong đó hệ số dạng phổ biến nhất là thẻ PCI hoặc PCIe, cùng với các hệ số dạng khác bao gồm các hệ số dạng dành cho USB, ExpressCard và Mini PCI Express. Việc lựa chọn hệ số dạng nào để sử dụng tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể và yêu cầu của người dùng.

Trong những năm gần đây, sự phát triển của NIC “thông minh” là trọng tâm nghiên cứu vì chúng có tiềm năng giảm tải các quy trình tính toán khác nhau khỏi bộ xử lý và tăng hiệu suất của toàn bộ hệ thống mạng. Các NIC thông minh này có thể được sử dụng để xử lý các tác vụ như lọc gói và chấm dứt SSL, cũng như thực hiện các tác vụ lưu trữ, mã hóa và giải mã.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền