Çapraz Doğrulama, tek bir veri kümesinin alt kümelere bölündüğü ve bir modelin doğruluğunu doğrulamak için kullanıldığı bir yöntemdir. Genel olarak bu, verilerin bir eğitim seti ve bir test setine bölünmesini içerir. Model, eğitim seti kullanılarak uygun hale getirilir ve ardından test seti ile değerlendirilir.

Çapraz Doğrulama, bir modelin doğruluğunu ve güvenilirliğini ölçmek için önemli bir araçtır. Bir model aşırı karmaşık olduğunda ve onu eğitmek için kullanılan verilere çok yakından uyduğunda ortaya çıkan aşırı uyumu azaltmaya yardımcı olur. Bu, modelin daha önce görmediği veriler için doğru tahminler yapmasını zorlaştırır. Çapraz Doğrulama, modelin aşırı uyum sağlamadan farklı verilere genelleme yapabilecek kadar esnek olmasını sağlar.

Çapraz Doğrulamanın en basit şekli k-katlı çapraz doğrulamadır. Bu teknik, veri setinin k alt kümeye bölünmesini içerir; burada k kat sayısıdır. Her kat, modeli bir kez değerlendirmek için kullanılır. Model, ortalama hata hesaplanarak değerlendirilir. Kat sayısı, veri kümesi boyutuna ve eğitim örneklerinin sayısına bağlı olarak değişebilir.

Çapraz Doğrulama, bir modelin doğruluğunu değerlendirmek ve tahminlerin güvenilirliğini artırmak için önemli bir tekniktir. Bu teknik makine öğrenimi, veri bilimi ve siber güvenlik dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Veri kümesini bölerek ve sistematik bir doğrulama şeması kullanarak, araştırmacılar modelin doğru olduğunu ve onu eğitmek için kullanılan verilere aşırı uyum sağlamadığını doğrulayabilir.

Proxy Seçin ve Satın Alın

Veri Merkezi Proxyleri

Dönen Proxyler

UDP Proxyleri

Dünya Çapında 10.000'den Fazla Müşterinin Güvendiği

Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri flowch.ai
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri