Karmaşık veriler, birbirleriyle karmaşık bir şekilde etkileşime giren birden fazla bileşenden oluşan her türlü veriyi ifade edebilecek genel bir terimdir. Karmaşık veriler, görüntüler, ses, video, belgeler ve metin gibi yüksek düzeyde yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri kaynakları da dahil olmak üzere çok çeşitli biçimlerde gelebilir. Bu tür veriler genellikle büyük veri kümeleri hakkında öngörüler oluşturmak veya belirli faaliyetler, olaylar veya olgular hakkında yüksek düzeyde ayrıntı sağlamak için kullanılır.

Karmaşık verilere örnek olarak web analitiği, sosyal ağ analizi, doğal dil işleme, biyoinformatik ve finansal piyasa verileri verilebilir. Bu kaynaklar, farklı öğelerin nasıl etkileşime girebileceğine dair fikir edinmek için sıklıkla Birbirleriyle birlikte kullanılır. Örneğin, web analitiği kullanıcıların bir web sitesiyle nasıl etkileşime girdiğini anlamak için kullanılabilirken, sosyal ağ analizi bireyler veya insan grupları arasındaki ilişkileri anlamak için kullanılabilir.

Karmaşık veriler, sosyal olaylara, davranış kalıplarına ve ekonomik eğilimlere ilişkin içgörü elde etmek için kullanılabilir. Bununla birlikte, bu tür veriler genellikle onu anlamlandırmak için yüksek derecede veri karıştırma ve analiz gerektirir. Ayrıca, karmaşık verilerle uğraşırken veri güvenliği ve mahremiyet de önemli hususlardır; çünkü bu tür veriler özellikle yetkisiz erişime ve kötüye kullanıma karşı savunmasızdır.

Son olarak, karmaşık veriler ile Büyük Veri arasındaki ayrıma dikkat etmek önemlidir. Büyük Veri, büyük veri kümelerinin analiziyle ilgili bir çalışma alanı iken karmaşık veriler, daha büyük bir sistemin veya veri kümesinin parçası olabilecek bireysel veri kaynaklarını ifade eder.

Proxy Seçin ve Satın Alın

Veri Merkezi Proxyleri

Dönen Proxyler

UDP Proxyleri

Dünya Çapında 10.000'den Fazla Müşterinin Güvendiği

Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri flowch.ai
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri
Vekil Müşteri