Het V-model is een grafische weergave van het softwareontwikkelingsproces waarmee software op verschillende niveaus wordt getest. Het wordt ook wel het Verificatie en Validatie (V&V) model of het Testen V-model genoemd. Het V-model is een soort watervalmodel en wordt weergegeven door een omgekeerde “V”. Deze “V” vertegenwoordigt de verschillende fasen van het softwareontwikkelings- en testproces.

Aan het begin van het proces worden de eisen en het ontwerp van de software vastgesteld. De eisen, ook wel klanteisen genoemd, worden gedetailleerd gespecificeerd. Deze vereisten worden vervolgens gebruikt om het softwareontwerp te ontwikkelen. Vervolgens wordt een prototypemodel gemaakt om het softwareontwerp weer te geven en ervoor te zorgen dat het aan de eisen van de klant voldoet.

Zodra het prototype is ontwikkeld, begint het codeerproces. De programmeur codeert de software volgens het ontwerp en de vereisten. In deze fase wordt de software geïntegreerd en getest. Bij unit-testen worden de afzonderlijke modules van de software getest om er zeker van te zijn dat ze correct functioneren.

Na de integratietest wordt de systeemtest uitgevoerd. Bij systeemtesten wordt het complete systeem getest om er zeker van te zijn dat het aan alle eisen voldoet. De integratie van softwaremodules en de werking van het systeem samen worden getest. Hierna vindt de acceptatietest plaats. Dit omvat gebruikerstesten en is bedoeld om te controleren of aan de eisen van de klant is voldaan.

Ten slotte is de software klaar voor implementatie. De software wordt dan aan de klant geleverd. Zodra de software is geïnstalleerd, worden periodieke verificatie- en validatietests uitgevoerd om te controleren of de software correct werkt en nog steeds voldoet aan de vereisten van de klant.

Het V-model is dus een grafische weergave van de levenscyclus van softwareontwikkeling. Het is een testproces dat wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de software voldoet aan de eisen van de klant en correct functioneert.

Proxy kiezen en kopen

Datacenter Proxies

Roterende volmachten

UDP-proxy's

Vertrouwd door meer dan 10.000 klanten wereldwijd

Proxy-klant
Proxy-klant
Proxyklant flowch.ai
Proxy-klant
Proxy-klant
Proxy-klant