V-model je grafické znázornění procesu vývoje softwaru používaného k testování softwaru na různých úrovních. Nazývá se také model Verification and Validation (V&V) nebo Testing V-model. Model V je typ vodopádového modelu a je reprezentován obráceným „V“. Toto „V“ představuje různé fáze zapojené do procesu vývoje a testování softwaru.

Na začátku procesu jsou stanoveny požadavky a návrh softwaru. Podrobně jsou specifikovány požadavky, které jsou také známé jako požadavky zákazníka. Tyto požadavky se pak použijí k vývoji návrhu softwaru. Poté je vytvořen prototyp modelu, který bude reprezentovat návrh softwaru a zajistí, že splňuje požadavky zákazníka.

Jakmile je prototyp vyvinut, začíná proces kódování. Programátor kóduje software podle návrhu a požadavků. V této fázi je software integrován a testován. Při testování jednotek jsou jednotlivé moduly softwaru testovány, aby bylo zajištěno jejich správné fungování.

Po integračním testu je provedeno testování systému. Při testování systému je testován celý systém, aby bylo zajištěno, že splňuje všechny požadavky. Testuje se integrace softwarových modulů a fungování systému dohromady. Poté se provede akceptační zkouška. To zahrnuje uživatelské testování a je určeno ke kontrole, zda byly splněny požadavky zákazníka.

Konečně je software připraven k nasazení. Následně je doručena zákazníkovi. Po nasazení softwaru se provádějí pravidelné ověřovací a ověřovací testy, aby se zajistilo, že software funguje správně a stále splňuje požadavky zákazníka.

V-model je tedy grafickou ukázkou životního cyklu vývoje softwaru. Jedná se o testovací proces, který se používá k zajištění toho, že software splňuje požadavky zákazníka a funguje správně.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník