Upload (computers, programmering en cyberbeveiliging)

Uploaden (v.) is het proces van het overbrengen van gegevens van het ene computersysteem naar het andere, zoals van een personal computer (pc) naar een server via het internet. Deze gegevens kunnen variëren van afzonderlijke bestanden tot grote databases, en de snelheid van de gegevensoverdracht varieert dienovereenkomstig. Het proces wordt gebruikt om een back-up te maken van gegevens, om bestanden naar iemand anders te sturen of om toegang te krijgen tot bestanden vanaf een externe locatie.

In termen van computerprogrammering verwijst uploaden naar het verzenden van een bestand van een lokale computer naar een externe server. Dit kan op verschillende manieren, zoals FTP (file transfer protocol), SSH (secure shell) of webgebaseerde formulieren. Om het bestand te versturen, moet de gebruiker een actieve internetverbinding hebben en toegang tot de externe server en moet hij toestemming hebben om het bestand te uploaden.

Uploaden wordt in cyberbeveiliging ook gebruikt om te verwijzen naar het proces van het uploaden van malware naar een computersysteem, zoals een virus, ransomware of andere kwaadaardige software. Cybercriminelen gebruiken uploads vaak om hun payloads te verspreiden en kwaadaardige gebeurtenissen te veroorzaken. Het is daarom belangrijk om veilig computergebruik te beoefenen en op de hoogte te zijn van verdachte uploads.

Kortom, uploaden is het proces waarbij gegevens van het ene computersysteem naar het andere worden verzonden en wordt veel gebruikt bij programmeren, back-ups en overdrachten. Het is ook een belangrijk hulpmiddel voor cybercriminelen, wat de noodzaak benadrukt om veilig te computeren en bewust te zijn van elke upload.

Proxy kiezen en kopen

Datacenter Proxies

Roterende volmachten

UDP-proxy's

Vertrouwd door meer dan 10.000 klanten wereldwijd

Proxy-klant
Proxy-klant
Proxyklant flowch.ai
Proxy-klant
Proxy-klant
Proxy-klant