Tải lên (máy tính, lập trình và an ninh mạng)

Tải lên (v.) là quá trình truyền dữ liệu từ hệ thống máy tính này sang hệ thống máy tính khác, chẳng hạn như từ máy tính cá nhân (PC) đến máy chủ qua Internet. Dữ liệu này có thể khác nhau từ các tệp đơn lẻ đến cơ sở dữ liệu lớn và tốc độ truyền dữ liệu cũng thay đổi tương ứng. Quá trình này được sử dụng để sao lưu dữ liệu, gửi tệp cho người khác hoặc truy cập tệp từ một vị trí từ xa.

Về mặt lập trình máy tính, tải lên đề cập đến việc gửi tệp từ máy tính cục bộ đến máy chủ từ xa. Điều này có thể được thực hiện thông qua nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như FTP (giao thức truyền tệp), SSH (vỏ bảo mật) hoặc các biểu mẫu dựa trên web. Để gửi tệp, người dùng phải có kết nối Internet đang hoạt động và quyền truy cập vào máy chủ từ xa, đồng thời phải được cấp quyền tải tệp lên.

Tải lên cũng được sử dụng trong an ninh mạng để chỉ quá trình tải phần mềm độc hại lên hệ thống máy tính, chẳng hạn như vi-rút, ransomware hoặc phần mềm độc hại khác. Tội phạm mạng thường sử dụng nội dung tải lên để phát tán tải trọng của chúng và gây ra các sự kiện độc hại. Vì vậy, điều quan trọng là phải thực hành tính toán an toàn và nhận biết mọi nội dung tải lên đáng ngờ.

Tóm lại, tải lên là quá trình gửi dữ liệu từ hệ thống máy tính này sang hệ thống máy tính khác và được sử dụng rộng rãi trong lập trình, sao lưu và truyền tải. Nó cũng là một công cụ chính dành cho tội phạm mạng, nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hành tính toán an toàn và nhận thức được mọi hành động tải lên.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền