Upload (arvutid, programmeerimine ja küberturvalisus)

Üleslaadimine (v.) on andmete ülekandmine ühest arvutisüsteemist teise, näiteks personaalarvutist (PC) serverisse Interneti kaudu. Need andmed võivad varieeruda üksikutest failidest suurte andmebaasideni ja vastavalt sellele varieerub ka andmeedastuse kiirus. Seda protsessi kasutatakse andmete varundamiseks, failide saatmiseks kellelegi teisele või failidele juurdepääsu võimaldamiseks kaugemast asukohast.

Arvutiprogrammeerimise seisukohalt tähendab üleslaadimine faili saatmist kohalikust arvutist kaugserverisse. Seda saab teha erinevate meetodite abil, näiteks FTP (failisiirdeprotokoll), SSH (turvaline shell) või veebipõhised vormid. Faili saatmiseks peab kasutajal olema aktiivne internetiühendus ja juurdepääs kaugserverile ning tal peab olema luba faili üleslaadimiseks.

Üleslaadimist kasutatakse küberturvalisuses ka pahavara, näiteks viiruse, lunavara või muu pahatahtliku tarkvara arvutisüsteemi üleslaadimise protsessi kohta. Küberkurjategijad kasutavad üleslaadimist sageli oma kasuliku koormuse levitamiseks ja pahatahtlike sündmuste tekitamiseks. Seetõttu on oluline kasutada turvalist arvutikasutust ja olla teadlik kõikidest kahtlastest üleslaadimistest.

Kokkuvõttes on üleslaadimine andmete saatmine ühest arvutisüsteemist teise ning seda kasutatakse laialdaselt programmeerimisel, varundamisel ja ülekannete tegemisel. See on ka küberkurjategijate peamine vahend, mis rõhutab vajadust praktiseerida turvalist arvutitööd ja olla teadlik igast üleslaadimisest.

Vali ja osta proxy

Andmekeskuse proksid

Pöörlevad proksid

UDP Proxy'd

Usaldab üle 10 000 kliendi kogu maailmas

Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient flowch.ai
Puhverklient
Puhverklient
Puhverklient