Kuantiti Vektor (VQ) ialah teknik mampatan lossy yang digunakan untuk mengurangkan saiz data isyarat sumber dengan menggantikannya dengan satu set simbol yang dikenali sebagai "kata kod". VQ mencari padanan terbaik (optimum) bagi kata kod individu yang mewakili nilai berbeza bagi vektor isyarat yang diberikan. Setiap kata kod atau simbol mewakili set diskret titik data dalam vektor yang boleh digunakan untuk membina semula data asal. Dalam erti kata lain, ia adalah teknik pemampatan data di mana jumlah data dikurangkan tanpa kehilangan maklumat yang ketara.

Dalam VQ, isyarat sumber pertama kali dibahagikan kepada titik data individu. Titik data ini kemudiannya dibandingkan dengan kata kod (dikenali sebagai vektor) untuk mencari kata kod yang paling hampir sepadan. Kata kod padanan terbaik kemudiannya dipilih dan digantikan untuk titik data tersebut. Proses ini diulang sehingga keseluruhan vektor dikurangkan menjadi satu siri kata kod.

VQ telah digunakan dalam pelbagai aplikasi, seperti pemampatan imej dan video, pengecaman pertuturan dan pemprosesan isyarat audio. Ia amat berguna untuk situasi di mana data sudah berada dalam format vektor yang dipratentukan, seperti grid dua dimensi. VQ juga boleh digunakan dalam perlombongan data dan pembelajaran mesin, di mana ia boleh digunakan untuk mempelajari corak dalam set data yang besar.

VQ juga dikenali sebagai reka bentuk buku kod, pengkuantitian vektor, reka bentuk pengkuantiti vektor, pengekodan pengkuantitian vektor, dan pengkuantitian vektor buku kod. Ia merupakan konsep penting dalam bidang pemprosesan isyarat digital, pengecaman corak dan pemampatan data.

Pilih dan Beli Proksi

Proksi Pusat Data

Proksi Berputar

Proksi UDP

Dipercayai Oleh 10000+ Pelanggan Seluruh Dunia

Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Aliran Pelanggan Proksi.ai
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi