Zpracování přirozeného jazyka (NLP) je odvětví umělé inteligence (AI) používané k analýze, porozumění a generování lidského jazyka. Algoritmy NLP se používají k analýze velkého množství dat vytvořených lidmi, jako je text a řeč, ak vytváření automatizovaných systémů, které jim dokážou porozumět a reagovat na ně. NLP umožňuje strojům číst a rozumět přirozenému jazyku, což uživatelům umožňuje komunikovat se systémy v přirozeném jazyce.

Technologie NLP se používá v různých oblastech, včetně optimalizace pro vyhledávače, analýzy sentimentu, strojového překladu, odpovídání na otázky, virtuálních agentů, automatické sumarizace, dolování textu a porozumění přirozenému jazyku. NLP se skládá z několika subdomén, včetně porozumění přirozenému jazyku (NLU), generování přirozeného jazyka (NLG), konverzace v přirozeném jazyce (NLC) a rozpoznávání přirozeného jazyka (NLR).

V NLU se stroje učí identifikovat strukturu a význam lidské psané nebo mluvené řeči. Tato technologie se používá k identifikaci entit, vztahů, záměrů, názorů a emocí. NLG zahrnuje výuku počítačů, jak generovat souvislé a smysluplné věty z prostého textu. NLC umožňuje systémům komunikovat s uživateli prostřednictvím dialogu přirozeného jazyka a používá se k vytváření virtuálních asistentů a chatbotů. NLR umožňuje strojům rozpoznat přirozený jazyk od zvuku a používá se při rozpoznávání řeči a hlasu.

NLP je důležitým nástrojem v oblasti počítačů, programování a kybernetické bezpečnosti, který poskytuje schopnost interpretovat a reagovat na uživatelské vstupy v přirozeném jazyce a také zpracovávat a extrahovat význam z nestrukturovaných dat. Algoritmy NLP se používají v mnoha oblastech, od optimalizace pro vyhledávače po virtuální agenty, což umožňuje intuitivnější uživatelskou zkušenost se stroji a usnadňuje uživatelům interakci s automatizovanými systémy.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník