Pemprosesan bahasa semulajadi (NLP) ialah cabang kecerdasan buatan (AI) yang digunakan untuk menganalisis, memahami dan menjana bahasa manusia. Algoritma NLP digunakan untuk menganalisis sejumlah besar data yang dijana manusia seperti teks dan pertuturan, dan untuk mencipta sistem automatik yang boleh memahami dan bertindak balas kepada mereka. NLP membolehkan mesin membaca dan memahami bahasa semula jadi, membolehkan pengguna berinteraksi dengan sistem dalam bahasa semula jadi.

Teknologi NLP digunakan dalam pelbagai bidang, termasuk pengoptimuman enjin carian, analisis sentimen, terjemahan mesin, menjawab soalan, ejen maya, ringkasan automatik, perlombongan teks dan pemahaman bahasa semula jadi. NLP terdiri daripada beberapa subdomain, termasuk pemahaman bahasa semula jadi (NLU), penjanaan bahasa semula jadi (NLG), perbualan bahasa semula jadi (NLC), dan pengecaman bahasa semula jadi (NLR).

Dalam NLU, mesin diajar untuk mengenal pasti struktur dan makna bahasa tulisan atau pertuturan manusia. Teknologi ini digunakan untuk mengenal pasti entiti, perhubungan, niat, pendapat dan emosi. NLG melibatkan pengajaran komputer cara menghasilkan ayat yang koheren dan bermakna daripada teks biasa. NLC membolehkan sistem berinteraksi dengan pengguna melalui dialog bahasa semula jadi dan digunakan untuk mencipta pembantu maya dan chatbots. NLR membolehkan mesin mengenali bahasa semula jadi daripada audio dan digunakan dalam pengecaman pertuturan dan suara.

NLP ialah alat penting dalam bidang komputer, pengaturcaraan dan keselamatan siber, menyediakan keupayaan untuk mentafsir dan bertindak balas kepada input pengguna dalam bahasa semula jadi serta memproses dan mengekstrak makna daripada data tidak berstruktur. Algoritma NLP digunakan dalam banyak bidang, daripada pengoptimuman enjin carian kepada ejen maya, membolehkan pengalaman pengguna yang lebih intuitif dengan mesin dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan sistem automatik.

Pilih dan Beli Proksi

Proksi Pusat Data

Proksi Berputar

Proksi UDP

Dipercayai Oleh 10000+ Pelanggan Seluruh Dunia

Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Aliran Pelanggan Proksi.ai
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi