Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng để phân tích, hiểu và tạo ra ngôn ngữ của con người. Các thuật toán NLP được sử dụng để phân tích lượng lớn dữ liệu do con người tạo ra như văn bản và lời nói, đồng thời tạo ra các hệ thống tự động có thể hiểu và phản hồi chúng. NLP giúp máy móc có thể đọc và hiểu ngôn ngữ tự nhiên, cho phép người dùng tương tác với hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Công nghệ NLP được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, phân tích tình cảm, dịch máy, trả lời câu hỏi, tác nhân ảo, tóm tắt tự động, khai thác văn bản và hiểu ngôn ngữ tự nhiên. NLP được tạo thành từ một số miền phụ, bao gồm hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU), tạo ngôn ngữ tự nhiên (NLG), hội thoại ngôn ngữ tự nhiên (NLC) và nhận dạng ngôn ngữ tự nhiên (NLR).

Ở NLU, máy móc được dạy để xác định cấu trúc và ý nghĩa của ngôn ngữ nói hoặc viết của con người. Công nghệ này được sử dụng để xác định các thực thể, mối quan hệ, ý định, quan điểm và cảm xúc. NLG liên quan đến việc dạy máy tính cách tạo ra các câu mạch lạc và có ý nghĩa từ văn bản thuần túy. NLC cho phép các hệ thống tương tác với người dùng thông qua hộp thoại ngôn ngữ tự nhiên và được sử dụng để tạo trợ lý ảo và chatbot. NLR cho phép máy nhận dạng ngôn ngữ tự nhiên từ âm thanh và được sử dụng trong nhận dạng giọng nói và giọng nói.

NLP là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực máy tính, lập trình và an ninh mạng, cung cấp khả năng diễn giải và phản hồi thông tin đầu vào của người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên cũng như xử lý và trích xuất ý nghĩa từ dữ liệu phi cấu trúc. Thuật toán NLP được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, từ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm đến tác nhân ảo, cho phép trải nghiệm người dùng trực quan hơn với máy móc và giúp người dùng tương tác với các hệ thống tự động dễ dàng hơn.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền