Adresa Media Access Control (MAC adresa) je jedinečný identifikátor přiřazený většině moderních síťových zařízení, jako jsou počítače, mobilní telefony, tiskárny a další síťová zařízení. Je také známá jako fyzická adresa a skládá se z 12místné alfanumerické sekvence, která je oddělena dvěma dvojtečkami.

Hlavním účelem MAC adresy je jednoznačně identifikovat zařízení v síti. Používá se také pro komunikaci mezi dvěma nebo více připojenými zařízeními. MAC adresa umožňuje ostatním zařízením komunikovat se zařízením a také umožňuje zařízení přístup k datům z internetu nebo externích serverů. Používá se také k identifikaci zařízení v síti a obvykle se jedná o kombinaci údajů o výrobci a sériového čísla zařízení.

MAC adresa je důležitým prvkem síťové infrastruktury a používá ji několik protokolů, včetně Ethernetu a Wi-Fi. Lze jej nalézt v nastavení hardwaru a také spuštěním příkazů, které jsou specifické pro operační systém. Kromě toho je MAC adresa trvalá a nelze ji změnit, pokud není opraven konkrétní hardware nebo není vyměněno samotné zařízení.

Z bezpečnostních důvodů by MAC adresa měla zůstat soukromá a neměla by být sdílena. Malware lze použít ke sledování a zneužívání sítí pomocí MAC adresy k cílení na konkrétní zařízení nebo služby. K ochraně MAC adresy vašeho zařízení lze použít nástroje, jako jsou filtry MAC adres, které pomohou zabránit neoprávněnému přístupu.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník