Alamat Kawalan Akses Media (alamat MAC) ialah pengecam unik yang diberikan kepada kebanyakan peranti rangkaian moden, seperti komputer, telefon mudah alih, pencetak dan peranti lain yang didayakan rangkaian. Ia juga dikenali sebagai alamat fizikal dan terdiri daripada jujukan alfanumerik 12 digit yang dipisahkan oleh dua titik bertindih.

Tujuan utama alamat MAC adalah untuk mengenal pasti secara unik peranti pada rangkaian. Ia juga digunakan untuk komunikasi antara dua atau lebih peranti yang bersambung. Alamat MAC membolehkan peranti lain berkomunikasi dengan peranti, dan ia juga membenarkan peranti mengakses data daripada internet atau pelayan luaran. Ia juga digunakan untuk mengenal pasti peranti pada rangkaian, dan biasanya merupakan gabungan kedua-dua butiran pengeluar dan nombor siri peranti.

Alamat MAC ialah elemen penting dalam infrastruktur rangkaian dan digunakan oleh beberapa protokol, termasuk Ethernet dan Wi-Fi. Ia boleh didapati dalam tetapan perkakasan, dan juga dengan menjalankan arahan yang khusus untuk sistem pengendalian. Tambahan pula, alamat MAC adalah kekal dan tidak boleh ditukar, melainkan perkakasan tertentu ditampal atau peranti itu sendiri diganti.

Untuk tujuan keselamatan, alamat MAC hendaklah kekal peribadi dan tidak boleh dikongsi. Perisian hasad boleh digunakan untuk menjejak dan mengeksploitasi rangkaian dengan menggunakan alamat MAC untuk menyasarkan peranti atau perkhidmatan tertentu. Untuk melindungi alamat MAC peranti anda, alatan seperti penapis alamat MAC boleh digunakan untuk membantu menghalang akses tanpa kebenaran.

Pilih dan Beli Proksi

Proksi Pusat Data

Proksi Berputar

Proksi UDP

Dipercayai Oleh 10000+ Pelanggan Seluruh Dunia

Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Aliran Pelanggan Proksi.ai
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi
Pelanggan Proksi