Địa chỉ Kiểm soát truy cập phương tiện (địa chỉ MAC) là mã định danh duy nhất được gán cho hầu hết các thiết bị mạng hiện đại, chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động, máy in và các thiết bị hỗ trợ mạng khác. Nó còn được gọi là địa chỉ vật lý và bao gồm một chuỗi chữ và số gồm 12 chữ số được phân tách bằng hai dấu hai chấm.

Mục đích chính của địa chỉ MAC là nhận dạng duy nhất thiết bị trên mạng. Nó cũng được sử dụng để liên lạc giữa hai hoặc nhiều thiết bị được kết nối. Địa chỉ MAC cho phép các thiết bị khác giao tiếp với thiết bị và nó cũng cho phép thiết bị truy cập dữ liệu từ internet hoặc máy chủ bên ngoài. Nó cũng được sử dụng để nhận dạng một thiết bị trên mạng và thường là sự kết hợp của cả thông tin chi tiết về nhà sản xuất và số sê-ri của thiết bị.

Địa chỉ MAC là một thành phần quan trọng của cơ sở hạ tầng mạng và được sử dụng bởi một số giao thức, bao gồm Ethernet và Wi-Fi. Nó có thể được tìm thấy trong cài đặt phần cứng cũng như bằng cách chạy các lệnh dành riêng cho hệ điều hành. Hơn nữa, địa chỉ MAC là vĩnh viễn và không thể thay đổi, trừ khi phần cứng cụ thể được vá hoặc bản thân thiết bị được thay thế.

Vì mục đích bảo mật, địa chỉ MAC phải được giữ riêng tư và không được chia sẻ. Phần mềm độc hại có thể được sử dụng để theo dõi và khai thác mạng bằng cách sử dụng địa chỉ MAC để nhắm mục tiêu vào các thiết bị hoặc dịch vụ cụ thể. Để bảo vệ địa chỉ MAC của thiết bị, bạn có thể sử dụng các công cụ như bộ lọc địa chỉ MAC để giúp ngăn chặn truy cập trái phép.

Chọn và mua proxy

Proxy trung tâm dữ liệu

Proxy luân phiên

Proxy UDP

Được tin cậy bởi hơn 10000 khách hàng trên toàn thế giới

Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng proxy flowch.ai
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền
Khách hàng ủy quyền