Cross-site scripting (XSS) je typ zranitelnosti zabezpečení počítače související s webovými aplikacemi. Dochází k němu, když uživatel se zlými úmysly vloží kód, jako je JavaScript, do jinak neškodné a důvěryhodné webové stránky. Vložený kód pak může být použit k získání neoprávněného přístupu k uživatelským informacím nebo dokonce ke spuštění škodlivého kódu.

K útokům XSS dochází, když je útočník schopen vložit skriptovací kód na straně klienta do webové stránky, kterou pak spouštějí prohlížeče obětí. Vzhledem k tomu, že škodlivý kód není generován serverem, může být obtížné jej odhalit a zabránit mu. Příkladem útoku XSS může být útočník, který na web vloží škodlivý kód JavaScript, který pak uvidí všichni návštěvníci webu. Když návštěvníci spustí škodlivý kód, nevědomky udělují útočníkovi přístup ke svým osobním údajům.

XSS útoky představují vážné bezpečnostní riziko pro organizace, protože mohou potenciálně umožnit útočníkům získat přístup k soukromým uživatelským datům a dokonce spustit škodlivý kód na systémech obětí. Aby se zabránilo útokům XSS, vývojáři by měli uniknout uživatelskému vstupu a použít zásady zabezpečení obsahu (CSP), aby zabránili prohlížečům ve spouštění škodlivého kódu. Navíc implementace vrstvených bezpečnostních opatření, jako je ověřování vstupu, omezení uživatelských oprávnění a použití ověřování na straně serveru, může dále snížit riziko zranitelnosti XSS.

Cross-site scripting (XSS) je nebezpečná chyba zabezpečení počítače, která útočníkům umožňuje vložit do webové stránky škodlivý skriptovací kód na straně klienta. Pomocí různých strategií, jako je únik od uživatelského vstupu, implementace CSP a vrstvení bezpečnostních opatření, mohou organizace snížit riziko útoků XSS a chránit uživatelská data před škodlivými útočníky.

Vyberte a kupte proxy

Proxy datových center

Rotující proxy

UDP proxy

Důvěřuje více než 10 000 zákazníkům po celém světě

Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazníka flowch.ai
Proxy zákazník
Proxy zákazník
Proxy zákazník